Гражданска инициатива „Да спасим Крайморска Добруджа“ отказва да преговаря с компрометирани зелени активисти и експерти

Гражданска инициатива „Да спасим Крайморска Добруджа“ отказва да преговаря с компрометирани зелени активисти и експерти. Това се посочва в становище на Гражданска инициатива „Да спасим Крайморска Добруджа“, което бе изпратено до медиите, във връзка с проведената среща с министър-председателя Бойко Борисов и министри от правителството. „Разбрахме от премиера, че на срещата във вторник са поканени точно такива. Няма да дискутираме Интегрирания план за управление с вече компрометираните му автори и експерти от ИБЕИ-БАН, СУ, зелени НПО, както и БДЗП – вече показахме, че те не са желани в Добруджа и не се грижат за интересите на добруджанци. Можем да говорим само с представители на законно избраното българското правителство във всеки един момент и Европейската комисия, които с решенията си могат да разрешат проблема в Крайморска Добруджа“, се посочва в становището. Добруджанци благодарят на министър-председателя Бойко Борисов за това, че е проявил разбиране към тревогите и проблемите на хората и лично се е ангажирал с тяхното бързо и спокойно решаване. „Вярваме, че с неговата воля и подкрепа ще бъдат изпълнени всички обещания, дадени пред добруджанци. Изразяваме и искреното си възмущение като обикновени хора от наглостта и безочието на зелени активисти, които се опитват в публичното пространство да изопачат и манипулират причините за нашият справедлив протест. Както г-н Бойко Борисов обеща, очакваме да получим официално подписаната и обнародвана в Държавен вестник Заповед за отмяна, да се предостави от МОСВ карта, която включва актуална карта на понто-сарматските степи 62C0 към 2017г., която да е наложена върху кадастралните карти към 2017г. и да включва начина на трайно ползване на всеки конкретен имот към 2017г. Целта е кметовете да информират хората и всеки собственик да може да провери дали имота му попада в очертанията на защитена зона „Комплекс Калиакра за местообитанията“. Да се предостави списък със засегнатите имоти на гражданите от трите общини.  Да се преразгледа Интегрираният план за управление на трите Защитени зони „Комплекс Калиакра“ за местообитанията, „Калиакра за птиците“ и “Белите скали за птиците“, чрез който да бъдат защитени гражданските права и имотите на добруджанци. Да се предложат конкретни компенсации на засегнатите собственици и да им се върнат платените от тях пари. Тази сряда на Министерски съвет да се реши проблемът с достъпа до Болата и да се върне на Българево при наличие на положителна законодателна и екологична възможност. Да се извърши ново картиране и заснемане – проверка от имот на имот в присъствието на собствениците на земята и техни експерти, за удостоверяване на истинността на данните на Зелените НПО. По покана на българското правителство да дойде еврокомисарят по околна среда, морско дело и рибарство г-н Кармену Вела, който на място да се увери, че природата на Добруджа не е унищожена“, се посочва още в становището. Добруджанци настояват да се приеме Общият Устройствен план на Общините Шабла, Каварна и Балчик и след това да се дискутира въвеждането на Защитена зона „Комплекс Калиакра“, както и Интегриран план за управлението на трите защитени зони в Крайморска Добруджа. Да се определи ясно методологията на картиране на местообитанията на понто-сарматските степи 62C0. „Настояваме за незабавно уволнение на свързаните със зелени НПО служители на ИБЕИ-БАН – Росен Цонев, Чавдар Гусев и Павел Зехтинджиев, които не само, че през годините са картирали погрешно, но и с последващото картиране през 2011-13г. са потвърдили отново грешните данни, без да отразят данните за начина на трайно ползване на имотите, кадастралните карти и без да обходят всички имоти и реално да заснемат наличните местообитания в присъствие на собствениците им. Правителството трябва да скъса „пъпната връв“ между тези експерти на ИБЕИ-БАН и зелените НПО, които работят срещу България, получават милиони от съвместни екологични проекти със зелените НПО. Апелираме към Главния прокурор г-н Сотир Цацаров да се самосезира и да направи разследване за наличие на координирана свързаност на действията на тези експерти със Зелените НПО и да стане ясно на българските граждани за наличието на организирана група за манипулиране на научни данни с цел облагодетелстване на Зелени НПО чрез получаване на милиони от „екологични проекти“ за опазване на видове в Защитените зони. Така парите не стигат никога до засегнатите от тези грешни данни български граждани – реални собственици и потърпевши от тази измама. Ето ги и екологичните експерти, които предадоха и продадоха българския народ“, се посочва още в становището.