Група за превенция на агресията чрез формиране на социални умения e създадена в училище „Братя Миладинови” в Сливен

снимка: pixabay.com

Група за превенция на агресията чрез формиране на социални умения e създадена в училище Братя Миладиновив Сливен. Групата е създадена от училищния логопед Светлана Велева и психолога Рая Попова в съответствие с наредбата за приобщаващото образование. Това съобщиха от учебното заведение. Групата е с работно заглавие „Бъди до мен”, което е вдъхновено от книгата на Хорхе Букай „Писма до Клаудия” и следния цитат: „Не върви пред мен, защото няма да мога да те следвам. Не върви зад мен, защото мога да те загубя. Не върви под мен, защото мога да те настъпя. Не върви над мен, защото мога да реша, че ми тежиш. Върви до мен, защото сме равни”. Психологът Рая Попова обобщи целите на групата.  Това са самостоятелно формиране на проблемни за подрастващите области; овластяване на учениците сами да търсят решения вместо да чакат намесата на учителите и повишаване на уменията за решаване на конфликти. Групата следва модела на възстановителното правосъдие. Използването на възстановителни практики означава, че участват всички, които са засегнати и ще бъдат засегнати от взетите решения. Групата помага на участниците за  изграждане на социален капитал, отделяне на деянието от извършителя и фокусиране върху отговорностите и последиците от действията, а не просто акцентиране върху безпредметни обвинения и етикетиране. Ролята на логопеда Светлана Велева е да следи за правоговора на участниците и да коригира своевременно допусканите грешки. Механизмът на работа е много прост. Създадено е пространство, така че, всички присъстващи да са седнали в кръг. Сядането в кръг те прави равен на останалите, тъй като идеята е не да изпъкваш пред другия, а да съпреживееш емоциите му. Целта ми е да изместя конфликтите между учител и ученик от властовото разрешаване, предизвикващо срам и водещо до наказание, към прилагане на методи за разрешаване на конфликти и/или последствия от дадено поведение, чрез съвместно постигане на решение между учителите и учениците.