Дадоха старт на проекта за ремонт на три читалища в Свищовска община

Велико Търново. Дадоха старт на проекта „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов”. Дейностите се финансират по Оперативна програма „Региони в растеж“, съобщават от пресцентъра на Община Свищов. Те са насочени към подобряване на съществуващата материална база на три от читалищата в региона  – НЧ „Светлина-Царевец 1927”, НЧ „Трудолюбие – 1907“ – село Вардим и НЧ „Филип Станиславов-1903“ – село Ореш. С ремонта на сградите ще се даде възможност за разрастване и разширяване на дейностите, осигуряване на устойчивост на предлаганите продукти и услуги, по-добри битови условия за работа и не на последно място – ще бъде осигурен достъп до тях за хората в неравностойно положение. Изпълнението на заложените проектни дейности ще допринесе за повишаване привлекателността на читалищата и културните изяви сред младите хора, което ще увеличи  посещаемостта на представленията и увеличаване на броя на желаещите да се включат в формираните състави, клубове и групи.

На събитието присъстваха кмета на общината, изпълнителният директор на „Регионален фонд за градско развитие” АД Мартин Заимов, кметове на кметства, председатели на читалищата и други гости, пред които бе представена основната цел на проекта, планираните дейности, обектите на интервенция, екипа и очакваните резултати от неговото изпълнение.

По време на пресконференцията кмета на общината Генчо Генчев и управителя на „Регионален фонд за градско развитие” АД Мартин Заимов подписаха договора за инвестиционен кредит за реализиране на проектното предложение.

Проектът на обща стойност 2 766 728,99 лв. ще се изпълнява в рамките на 24 месеца.