Даниела Коева, зам.-кмет на Казанлък: Побратимяването между Община Казанлък с китайски градове позволява на българския бизнес да се разшири и свърже с китайския пазар  

Заместник-кметът на община Казанлък Даниела Коева в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на радио „Фокус“

 

 

Водещ: Г-жо Коева, вие приветствахте китайските гости, които посетиха Казанлък, в рамките на формата „16+1“. С какво ги запознахте?

Даниела Коева: В община Казанлък на посещение бяха представители на китайската делегация, която участва на седмата среща във формата „16+1“. На тази среща, освен представители на общинска администрация и заместник-председателите на Общинския съвет, присъстваха и представители на фирми, които работят на територията на община Казанлък основно, свързани с бизнеса с розопроизводство, като един традиционен отрасъл в района. Представителите на местните фирми имаха възможността да представят на китайската делегация своето производство- отглеждането на рози, производството на розово масло и етерични масла, както и козметични продукти. От своя страна целта на посещението на гостите, които бяха представители, както на китайската държава е свързана с възможностите за реклама и реализация на тяхната продукция, както и за сътрудничество с местни фирми с цел реклама и реализация на продукти, които се произвеждат в България.

Водещ: Какъв е техния бизнес?

Даниела Коева: Представители в китайската делегация бяха свързани с отглеждането на жасмин и всички продукти и дейности, които този бизнес позволява да бъдат развивани като съпътстващи. Другият представител от китайската делегация представи интернет платформа, на която може да се рекламират продукти, както и да се извършва търговия с тях.

Водещ: Каква е следващата стъпка във вашите взаимоотношения?

Даниела Коева: На срещата общинската администрация се опита да запознае гости с възможностите, които Казанлък предлага като град и община извън известните вече роза и всички продукти, свързани с нея. Акцентирано беше и върху възможностите, които Казанлък предлагат като туризъм. Запознахме гостите с историята на Община Казанлък, свързана с тракийското ни наследство, както и посоката, в която ние работим, за да може тя да бъде популяризирана и да се разширява културния обмен на туристи. В тази посока ги запознахме с възможностите за посещаване на Долината на тракийските царе и всичко, което реално се предлага на туристите. На срещата те бяха информирани и за възможностите, върху които общината работи в посока на нашия побратимен град Дзинан.

Водещ: Възможностите са много. Изглежда, че и срещите, които предстоят, също ще бъдат много. Споменахте и вече побратимения с Община Казанлък китайски град. Как поддържате отношения с гражданите в този град?

Даниела Коева: Община Казанлък е побратимена с китайски град Дзинан от 4-5 години. През 2013 година кметът на община Казанлък г-жа Галина Стоянова по покана на кмета на Дзинан подписаха меморандум за приятелство и партньорство – акт, с който община Казанлък и град Казанлък успяха да създадат отношения с многомилионния град Дзинан, което всъщност ни позволява да разширим познанията за България и в частност за Казанлък и да дадем възможност на много хора да свържат бизнеса си и културния си обмен на базата на отношенията и споразуменията, които местните власти установяват. Считаме, че работата на ниво местна власт и побратимяването на градовете е основа, върху която могат да се правят следващите стъпки за връзка между бизнеса и културните институти.

Водещ: Предполагам, че града се посещава от гости от град Дзинан. Въобще китайските туристи са традиционни посетители на Казанлък. За опазване на културно-историческото наследство общината има интересна инициатива с работата на първите общински екопатрули. Какъв ще бъде ангажиментът на  младите хора?

Даниела Коева: Община Казанлък има традиционен Празник на розата. В рамките на този месец в града пристигат много туристи, като част от официалните делегации за гости от побратимените градове, но заедно с тях пристигат и фолклорни групи, които участват във вече традиционния за Празника на розата Международен фолклорен фестивал. И в тази връзка, кметът на общината г-жа Галина Стоянова, както и целият ни екип, вече седем години развиват града в посока той да бъде чист, зелен и красив. Като съществена част от развитието на града, разбира се, е опазването на това, което вече е изградено. Реконструира се най-големия парк-розариум, както и парка, който е около тракийската гробница – „Тюлбето“. Успоредно с тези големи проекти се изграждат и възстановяват междублокови пространства и по-малки паркове, като се озеленяват и се  изграждат детски площадки. Тази година в община Казанлък се създаде инициативата за екопатрули с решение на Общински съвет. Община Казанлък сключва договори с младежи, които са над 16-годишна възраст и които ще бъдат включени в дейност, срещу заплащане, да контролират опазването на тези паркове, както и да се грижат за възстановяването им.

Водещ: Споменахте някои от проектите. Какви други ще бъдат реализирани в общината?

Даниела Коева: Както вече споменах, община Казанлък се опитва да развие туризма и възможностите за привличане на туристи в района. В тази посока опазването на културното ни наследство е сериозна тема за работа в общината. През 2017 г. се завърши проект, който допринесе за реставриране и запазване на два уникални паметника на тракийската култура, част от Долината на тракийските царе, които са с национално значение. Това са дейностите по могилите „Хелвеция“ и „Грифони“. С тях се разшириха възможностите за посещения в долината, и са прибавени към вече известните „Косматка“, която всъщност е гробницата на тракийския владетел Севт ІІІ, към могилата „Шушманец“, която беше реставрирана по-рано, както и към „Оструша“. С тези проекти, тъй като в долината има още могили, които имат нужда от реставрация и социализиране, се обръща поглед не само към долината, но и към културното наследство, което има в града. Това е един групов паметник на културата, който е обособен в една стара махала – Куленската махала. В района на тази махала всъщност се намират родната къща на Дечко Узунов, която е открита за посещения, както и най-старата църква, която е построена в град Казанлък – храмът „Свети пророк Илия“. Той е първият православен храм, който е издигнат в града, още през 1812 г. И тази година община Казанлък е насочила собствени средства от инвестиционната си програма, за реконструиране на улица, която преминава в този квартал, и към момента дейностите по възстановяването й вече започват.

Водещ: Г-жо Коева, да ви пожелаем един по-чист, зелен и красив град. И нека да завършим с мотото на първите общински патрули: „Усмихни се на природата, за да ти се усмихне и тя“. Успех в реализирането на проектите.

Даниела Коева: Надявам, че с тези инициативи да се помогне на хората от град Казанлък по-пълно да осъзнаят, че всичко това зависи от всички нас, а не само от общинското ръководство.

Елеонора ЧОЛАКОВА