Даниела Мутафчиева, председател на РК на помощник-фармацевтите – Варна:  Имаме сведения, че в някои аптеки работят медицински сестри

Даниела Мутафчиева, председател на Регионалната колегия на помощник-фармацевтите във Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Госпожо Мутафчиева, бяхте избрана за председател на съсловната организация на помощник-фармацевтите във Варна, от тук нататък какво предстои?

Даниела Мутафчиева: Ние години наред, повече от 10, искахме променим нещо, да станем съсловна организация, но нещата се изплъзваха. Ту падаше едно правителство, после всичко започваше отначало. Слава Богу миналата година Законът за изменение и допълнение на закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, беше приет и на 7 март варненската организация стана съсловна. По силата на този Закон ние ще имаме единен регистър. Какво означава това? Малко са случаите, но все пак, имаме сведения, че на места на длъжности, определени за помощник-фармацевти работят медицински сестри. Това не е масово, но се случва. Имайки единен регистър, това ще бъде избегнато. Това е в интерес на обществото.

Фокус: А има ли във Варна такива случаи?

Даниела Мутафчиева: Когато създадем регистъра през юни, когато всички процедури бъдат финализирани, ще стане ясно. Другото важно нещо, което постигнахме с този Закон, специално за нашата организация на помощниците е, че ще имаме за пръв път представител във Висшия съвет по фармация. Това не е маловажно. Все пак там ние можем да вземаме решения по законови промени във фармацията. Досега всичко това научавахме постфактум от медиите. Друго важно нещо, което се урежда със Закона е Наредбата за професионалните дейности, които помощник-фармацевтът може да извършва самостоятелно или под контрол. Това също е важно, защото се избягват нерегламентирани дейности. На мен най-много ми харесва това, че Законът въвежда квалификационни нива. Нашата професия е такава е, че без да се учиш всеки ден е невъзможно да си на ниво. Всички досега правехме това, но доброволно. От Варна членуваха около 20-30 души във времето. Не беше разгласено. Досега сме изнасяли семинари, следдипломни обучения, но те не бяха регистрирани никъде. Сега, в тези следдипломни обучения ще може цялото съсловие да се включи.

Фокус: Т.е. сега се очаква и много повече хора да бъдат вписани като членове във Вашата организация?

Даниела Мутафчиева: В момента Регионалната здравна инспекция във Варна регистрира 293-ма души по списък на събранието от 7 март. Но имайте предвид, че много колеги управители на аптеки, не бяха подали данни за помощник-фармацевтите. Аз мисля, че във Варна ние сме минимум 600. Окончателният брой ще стане ясен след юни. Нашето събрание протече на високо ниво благодарение на организаторите в лицето на РЗИ.

Фокус: Кога реално ще заработи съсловната организация тук във Варна?

Даниела Мутафчиева: Ние вече започнахме. По Закон до един месец трябва да съберем заявления на колегите – помощници. След това, на конгреса през юни, за който датата ще насрочи министърът на здравеопазването, всичко ще е легитимно. То и сега е легитимно. Има официално избрано ръководство, има някаква членска маса. Трябва да бъде приет Уставът ни и той ще вмени доста казуси, които по Закона трябва да бъдат изяснени.

Фокус: Какво е мнението Ви за проблема с недостига на аптеки и достъпа на хората до лекарства в малките населени места?

Даниела Мутафчиева: Ние, участвайки в Висшия съвет по фармация, можем да правим предложения. Аз съм с дългогодишен стаж, над 35 години. Моят стаж започна в едно село с 5000 души – Белоградец. Въпреки че съм помощник-фармацевт, Законът позволяваше да бъда управител на аптечен филиал. След като се върнах във Варна отново бях в аптечен филиал, т.е. работейки сама като помощник, без надзора на магистър. Такава е и ситуацията в Германия и в Швеция.

Фокус: Да Ви разбирам ли, че ще настоявате за връщане на този модел, помощник-фармацевти да могат да работят с лекарства с рецепти поне в малките населени места?

Даниела Мутафчиева: Ако не искат малките населени места да останат без този тип здравна помощ, трябва да се случи. Защото фармацевтите са най-лесно достъпните здравни специалисти. Хората ги ползват и за консултации. Аз съм чувала за такъв вид услуга, при която разни шофьори носят лекарства по автомобили. За което аз нямам думи. Всяко лекарство си има правила за съхранение, за отпускане.

Фокус: Тази дейност регламентирана ли е или се извършва нелегално?

Даниела Мутафчиева: Не, не е регламентирана. Някакви хора продават лекарства на хората по места, вместо да е възможно помощник-фармацевтите да работят в малките населени места с лекарства, отпускани с рецепта. Сега Законът позволява в населени места с до 5000 души помощник да отвори аптека. Но той няма право да предлага лекарства по рецепта. Това трябва да се промени в нормативната база. Но това е въпрос на бъдеще. Нещо трябва да се случи. Има хора от селата, които трябва да пътуват на 80 километра, за да си получават лекарствата по Здравна каса.

Фокус: Дайте пример за такова населено място.

Даниела Мутафчиева: Колегата във Ветрино затвори аптеката си, например. Не знам сега как се справят там. Преди до тази аптека ходеха и много хора от Белоградец. Сега ще ходят в Нови пазар. Аз работила в аптека близо до Пощата, непрекъснато идват хора от всички краища на областта. Искам да Ви кажа, че и понеже сме денонощна аптека, случва се от Каварна, от Балчик, от Търговище да идват хора. Няма и нощни аптеки. Това също е проблем, не само в малките населени места. Няма достатъчно покритие, защото не е изгодно да се поддържа денонощно гише.

Диана СТОЕВА