Даниела Начева ще изпълнява функциите на административен ръководител на Специализираната прокуратура

Снимка: Прокуратура на Република България

София. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Даниела Костадинова Начева – заместник на административния ръководител на Специализираната прокуратура за изпълняващ функциите „административен ръководител“, считано от датата на встъпване Иван Гешев в длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна касационна прокуратура до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Това решение бе взето на днешното заседание на Прокурорската колегия, съобщиха от пресцентъра на ВСС.
Предложението за определяне на Даниела Начева за и. ф. административен ръководител е направено от главния прокурор на Република България, поради предсрочното прекратяване мандата на Иван Гешев.
Прокурор Начева има над 20 години юридически стаж и е заемала длъжностите: следовател в Окръжна следствена служба – Пловдив от 23.04.1998 г. до 12.02.2006 г.; прокурор в Районна прокуратура – Пловдив от 13.06.2006 г. до 25.02.2016 г.; прокурор в Специализираната прокуратура от 25.02.2016 г. и към настоящия момент, като от 10.04.2018 г. е заместник-административен ръководител. Посочено е, че Даниела Начева притежава много добра правна подготовка, познава особеностите и спецификата на работа в Специализираната прокуратура, доказала е висок професионализъм при изпълнение на служебните си задължения, делови и нравствени качества.