Даниела Станкова,Община Свищов: Договор за сътрудничество предстои да сключат МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ и болницата в румънския град Зимнич

Договор за сътрудничество предстои да сключат МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ в Свищов и болницата в румънския град Зимнич. Той ще е резултат от съвместните дейности, които двете лечебни заведения изпълниха по европейски проект, разказа в предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново ръководителят на дейностите Даниела Станкова. Прочетете какво бе направено и какво още предстои в пълния текст на интервюто.

 

Фокус: Г-жо Станкова, нека обобщим за нашите читатели какво бе направено до момента като акцентът, разбира се пада върху последното събитие, което приключи преди няколко дни.

Даниела Станкова: По отношение изпълнение на проекта „Вашето здраве има значение!  Модернизация на болниците в град Свищов и град Зимнич“ Община Свищов изпълни и последната дейност 6 от проекта, която е обмяна на опит между 22-ма души, двама представители на Община Зимнич и двадесет медицински лица от болницата в Зимнич. В периода от 10 до 12 октомври те бяха в Свищов. Това е заключителната дейност на този проект. Както знаем, по него, Община Свищов и по-конкретно МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ получиха компютърен томограф и реаномобил тип Ц. По време на обучението румънските медици се запознаха с условията в МБАЛ – Свищов, със своите колеги, с клиничните пътеки, по които се работи в болницата. Като в заключение мога да кажа, че румънските медици бяха изключително заинтересовани от тази среща. Това, което следва, в резултат на проекта, е посещение на 18 медицински лица от болницата в Свищов в периода от 12 до 14 ноември в болницата в Зимнич. След тези посещения между двете болници ще се сключи партньорско споразумение за осъществяване на съвместни медицински дейности.

Фокус: Тези посещения включват ли някакви обучения с техника, с която в България не разполагаме, например?

Даниела Станкова: Обмяната на опит не включва обучения за работа с техника, с която  разполага съответната болница, но касае взаимоотношенията между самите здравни заведения. Това, което се установи при посещението на румънските медици, е че МБАЛ – Свищов разполага с много по-добра техника. Например в болница в Зимнич няма компютърен томограф. И това което предложиха румънските лекари е румънските граждани, които са от община Зимнич да ползват услугите на компютърния томограф, който е в МБАЛ – град Свищов.

Фокус: Това ще се случи по официален ред, след като бъде подписано споразумението за сътрудничество?

Даниела Станкова: Да, точно така. Това ще се случи по официален ред. То ще бъде съгласувано с българското и румънското законодателство.

Фокус: Вие казахте, че двустранните визити са последната дейност по проекта. Какво следва след това, тъй като той продължава и през следващата година?

Даниела Станкова: Срокът на проекта е до месец април, 2019 година. Но в резултат добрата работа на екипа на проекта и с подкрепата на кмета на община Свищов, той се изпълни 6 месеца по-рано. Компютърният томограф трябваше да бъде доставен и монтиран до месец септември, но както всички знаем той се достави, монтира и се получи разрешение за работа от Агенцията по ядрена енергетика на 29 май. Всички тези действия бяха във връзка със спешната нужда от компютърен томограф за МБАЛ – град Свищов. С такъв ние не разполагахме.

Фокус: Дали имате идея и има ли възможност за евентуално продължаване на проекта или съвместната Ви работа ще се ограничи с договорите, които предстои да бъдат сключени?

Даниела Станкова: Към този етап евентуалното продължаване на проекта няма как да се осъществи, защото всичко, което беше предвидено като дейности по него е изпълнено. По-скоро в следващия програмен период, по програма Interreg може да се говори за надграждане на този проект и съответно закупуване на друг вид апаратура, нови обучения и т.н. Но за това може да се говори в следващия програмен период, не и сега.

Луиза ТРАНЧЕВА