Данните от Регистъра на ражданията в България са в процес на актуализация

София. Данните от Информационната система за ражданията (Регистъра на ражданията в България) към настоящия момент са в процес на актуализация. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. Например, според Регистъра на ражданията в Област Видин от началото на годината до настоящия момент са родени 75 деца. По официални данни от двете лечебни заведения на територията на областта общият брой на новородените към 31 декември е 330.
Данните от регистъра не са актуални, тъй като, от една страна, през 2018 година бяха установени, а впоследствие и отстранени, няколко технически срива в системата. От друга страна, с отмяната на Медицинския стандарт „Акушерство и гинекология“ отпадна задължението на лечебните заведения в тридневен срок да подават централизирано информация за осъществените раждания и параметрите, свързани с тях.
Министерството на здравеопазването осъществява Проект „Доизграждане на Национална здравно-информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2“, като част от която е предвидено разработването и внедряването/ надграждането и интеграцията с НЗИС на минимум 30 електронни регистъра от Сектор „Здравеопазване“, като тук попада и регистърът на ражданията. В момента се провеждат обществените поръчки за изграждането на НЗИС.
С изграждането на НЗИС ще се положи основата на електронното здравеопазване – ще бъде осъществена свързаност между множеството разработени и функциониращи в момента системи в областта на здравеопазването, между които тези на НЗОК, на Националните центрове и изпълнителните агенции, на лечебните заведения и т. н. Това ще позволи обмена и контрола на информацията в реално време. Единната система ще включва електронен запис, електронна рецепта, електронно направление, както и гореопоменатите регистри. Чрез интеграцията ще се постигне подобряване на организацията, контрола, планирането и прогнозирането на дейностите в системата на здравеопазването.