Данъчната кампания в община Шумен стартира официално на 13 февруари

Данъчната кампания по събиране на местните данъци и такси за 2019 г. започва от днес, 13 февруари. Това съобщиха от Община Шумен. До 1 март собствениците на недвижими имоти ще получат по пощата съобщения за дължимите от тях суми за данък сгради, такса битови отпадъци и данък върху моторните превозни средства. Съобщенията ще бъдат разпратени до всяко данъчно задължено лице с размера на данъка за 2019 г. Начините за плащане, банковите сметки и телефони също ще бъдат посочени тях. Съгласно Закона за местните данъци и такси данъкът върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъкът върху моторните превозни средства се събират на две вноски. Първата – до 30 юни  и втората – до 31 октомври. Всички данъчнозадължени лица могат да платят своите задължения с 5 % отстъпка, ако внесат пълния размер в срок до 30 април. Проверка на задълженията може да се направи на интернет страницата на местната администрация чрез КИН /клиентски идентификационен номер/. Услугата за издаване на КИН е безплатна и се предоставя от общинската данъчна служба. През тази година има промяна на ставките за облагане на МПС поради изискванията на Закона за местните данъци и такси. За община Шумен не се налага предеклариране на моторните превозни средства, тъй като общинската администрация е извършила промените по служебен път. Въпреки това от данъчната служба препоръчват на собствениците на МПС да носят големия талон за справка при необходимост преди заплащане на задължението. Плащанията в брой стават на касите в отдел „Местни данъци и такси“ в сградата на общинската администрация на бул. „Славянски“ №17. Работното време е от 8.30 ч. до 18.30 ч. без прекъсване. За улеснение Община Шумен предлага и други начини за плащане, от които гражданите могат да се възползват:

 1. Чрез ПОС-терминал на касите на Общинската данъчна служба;
 2. В брой на обособени пунктове на „Фаст Пей ХД” АД
  – гр. Шумен, бул. „Славянски” №17, етаж 1 в Центъра за информация и услуги,
  – обособени пунктове за обслужване на гражданите в цялата страна на „Фаст Пей ХД” АД – по градове с адрес и работно време на сайта на „Фаст Пей ХД” АД – fastpay.bg;
 3. В брой в офисите на „Изипей” АД за обслужване на гражданите в цялата страна – по градове с адрес и работно време на сайта на www.easypay.bg;
 4. 4. По Интернет чрез ePay.bg от регистрирани клиенти на „Изипей” АД с дебитни и кредитни карти – VISA и MasterCard;
 5. 5. Чрез Интернешънъл Асет Банк АД – в офисите на банката и чрез сайта на банката  iabank.bg;
 6. 6. Чрез клоновете на Български пощи ЕАД;
 7. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Шумен в Интернешънъл Асет Банк АД София, клон Шумен BIC:IABGBGSF, БАНКОВА СМЕТКА:BG 85 IABG 7477 8400 5867 00