Дарина Иванова, предс. на Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна: Над 300 момичета и момчета от уязвими групи са преминали курсове в Морската ни академия

Председателят на Морски клуб „Приятели на морето“ Дарина Иванова, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна 

Фокус: Госпожо Иванова, на път сте да реализирате поредното издание на Морската академия, в която се обучават младежи в неравностойно положение. Обяснете какво предстои.

Дарина Иванова: Да, действително това е поредната академия на Морски клуб „Приятели на морето“, където млади хора в неравностойно социално положение, ще бъдат обучени по две специалности. Едната е „Водолаз“, а другата е „Капитан на малък плавателен съд до 40 брутотона“. Този път нашата идея е подкрепена по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство във Фонд „Активни граждани“.

Фокус: Какъв е размерът на финансирането и колко младежи ще бъдат обучени?

Дарина Иванова: Финансирането е в размер на 45 500 евро. Проектът ще се осъществява в рамките на година и половина и ще обхване 50 младежи, не само от Варна, а и от малките населени места по северното крайбрежие. Идеята е да помогнем на младите хора в тези населени места да могат да се реализират професионално.

Фокус: Как ще става подборът на участниците и докога може да се кандидатства?

Дарина Иванова: Реалният подбор ще се извърши в началото на следващата година. Ние ще обявим и в социалните мрежи, и на нашия сайт, и по всички други възможни начини, както и чрез медиите, че извършваме този подбор. Като условието е естествено, тези млади хора да са на възраст над 18 години и да са безработни или с ниски доходи, или от уязвими групи. Естествено, тези, които не са регистрирани в бюрата по труда, ще трябва да подпишат декларация за това, че са безработни, за истинността, на която, те сами ще носят отговорност.

Фокус: Колко млади хора са били обучени в досегашните издания на Морската академия? Каква е тяхната реализация след завършването на курсовете? Доколкото знам, много от тях започват работа в чужбина. Все пак това е професия, която дава възможност за добри доходи.

Дарина Иванова: Да, точно така. До момента, през всичките издания на Морската академия, сме обучили над 300 младежи, като става въпрос не само за момчета, но и за момичета. Не можем да проследим съдбата на всеки един, който е преминал през Морската академия, но в общи линии, сме установили, че около 25 процента от всички обучени, работят по новата си специалност с новите сертификати. А според хората, разбиращи от статистика, това е добър процент. Но има и нещо друго, в крайна сметка, този сертификат дава възможност да се практикува тази професия и в бъдеще време. Т.е. не е задължително веднага след курсовете да се започне работа, но те знаят, че вече имат правоспособност и могат и напред във времето да я ползват.

Фокус: Може би е излишно да се пита дали има интерес сред младите хора, предполагам, че ако те трябва да заплатят това обучение е скъпо?

Дарина Иванова: Да, интерес има, един път, защото, особено водолазната правоспособност е доста атрактивна, но ако човек трябва сам да отдели средства, в общи линии, над 2500 лева би трябвало да плати. А човек с ниски доходи, който трябва да задоволява ежедневните си потребности, трудно би могъл да отдели тази сума. А отделно от това, бих искала да кажа, че екипът на Морски клуб „Приятели на морето“ в голямата си част, независимо дали имаме проект или не, работи за тази социална кауза, доброволно. Аз съм много щастлива и използвам всички ситуации да благодаря и да отбележа този факт.

Диана СТОЕВА