Дарин Димитров: Произшествията с пожари в Добричка област намаляват, но незначително

Комисар Дарин Димитров, директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Добрич, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Времето отдавана се затопли, на прага сме на лятото и е в ход подготовката за този сезон. Но преди да ви попитам за нея, бихте ли обобщили накратко как изглеждаше картината на отминалия есенно-зимен сезон по отношение на пожарна безопасност?

Дарин Димитров: През изминалия период, който обхваща края на 2017-та и началото на 2018 година, това е есенно-зимният период, произшествията спрямо предходната година са намалели, но процентът намаление е незначителен. Можем спокойно да кажем, че се запазват едни и същи тенденции. Най-много работа и труд преди започване на този сезон вложихме в превантивната дейност, за да не се допускат пожари. Независимо обаче от всичко, което сме направили през годините, включително и миналата, за съжаление ръстът на произшествията, които са в жилищно-комунално стопанство отново са с най-голям процент в сравнение с останалите произшествия. Те са свързани главно с отоплителни и нагревателни уреди, които причиняват загуби. Имаме един процент, който се запазва в годините, на пожари без материални загуби. Това са пожари в коминните тела, въпреки че не всички такива пожари са без материални загуби. Обикновено непочистените комини водят до напукване на блокчетата на коминното тяло, от там – до напукване на мазилка. Започват да се отделят неприятни миризми при последващо ползване на комина, което всъщност означава щета за собствениците, които трябва да си отремонтират коминното тяло. Но има и такива пожари, които наистина са без щети, което е по-лекият вариант. Но пак казвам пожарите с най-голям процент са в жилищното стопанство.

Фокус: Колко пъти годишно трябва да се почистват коминните тела в случай, че се ползват?

Дарин Димитров: Поне веднъж годишно или при нужда. Преди началото на всеки отоплителен сезон и след края му задължително трябва да бъде почистено едно коминно тяло. Това колко често се ползва то и когато става въпрос за жилищни блокове, колко домакинства използват коминното тяло, определят интензивността на неговото почистване. Зависи какво се гори, с каква натовареност е, различно е. Но поне веднъж годишно коминното тяло трябва да се почиства.

Фокус: Наближава лятото, сезонът с високи температури. Освен това регионът на Добрич се характеризира с ветровитост, предстои жътвата. Има ли готовност от гледна точка на пожарната безопасност?

Дарин Димитров: Територията на област Добрич през летния сезон се характеризира с няколко основни аспекта. Първо жътвената кампания, която съвпада изцяло с летния туристически сезон по Черноморието. Към момента усилено работим по изпълнение на плана за опазване на горите от пожари, т.е. вече минахме няколко етапа на защита. Изготвена е регионална програма и предстоят много проверки за опазване на горите, което включва и жътвената кампания. Изпратили сме писма до всички участници в жътвената кампания или имащи касателство към нея, както и такива, които извършват дейности в близост до житни блокове. Това са газопреносни дружества, електроразпределение, пътна инфраструктура, всички, абсолютно всички, които имат някакво касателство или извършват някаква дейност в близост до полета, насети с житни култури. Освен това сме започнали и проверки във връзка с туристическия сезон. Правят се проверки и се издават предписания на хотели и на други обекти, за да може да гарантираме безопасността на хората и по време на туристическия сезон. От миналата година има промяна в нормативната уредба. Издаването на разрешение за допускане на техника в жътвената кампания вече няма да се извършва както беше досега. Самата проверка ще бъде извършена на място по време на самата жътвена кампания, т.е. изцяло се наблегна на контролната дейност по време на прибиране на реколтата. Преди това всеки, който има техника, който има работници, би следвало да извърши инструктаж по безопасност по време на прибиране на реколтата – самият собственик или наето за целта лице. Освен това, което казах, трябва да спомена, че Министерство на вътрешните работи е ангажирано като цяло и с двата момента – по прибиране на реколтата и туристическия сезон. Имаме разработени планов с Областна дирекция на МВР. Включени са и други структури, като НАП. Ще бъдат извършвани и такива съвместни проверки по цялото Черноморие, както и по опазване на реколтата от пожари.

Фокус: Благодаря за този разговор!

Жулиета НИКОЛОВА