Даря Велинова, Областна дирекция „Земеделие“ – Варна: Най-много засегнати насаждения от градушки има в Община Вълчи дол, където има 37 подадени заявления за унищожени площи

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Даря Велинова, старши експерт в Главна дирекция „Аграрно развитие” към Областна дирекция „Земеделие” – Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

Фокус: Г-жо Велинова, какви са данните за състоянието на насажденията в областта след валежите и градушките през май и юни?

Даря Велинова: Да започнем с това, че в началото на седмицата направихме обследване на есенниците последния четвърти етап, в който правим извадка на 10% и да определим дати за започване на жътва и евентуално прогнозни добиви. Площите върху, които се прави обследването са около 10% от засетите пшеница и ечемик т.е. 57 910 дка се наблюдава с пшеница и 6999 дка с ечемик. Ситуацията вследствие на валежите в продължение на месеци, имахме на доста места градушки, високи дневни температури, което така като развитие създаде проблеми при есенниците. Някъде имаше презасяване с пролетници, защото бяха унищожени съвсем в началото на развитието си.  Като цяло в областта постъпиха 90 заявления за щети от буря, градушки, като наблюдения има при пшеница, рапица, ечемик засегнати, третикале от градушките. При трайните имаме засегнати сливи, череши, орехи, бадеми, ябълки, круши, лавандула. А от пролетниците ви казах царевица и слънчоглед. На много места се наложи да ги презасяват именно заради забиването в калта. Засегнати имаше и площи с боб, нахут и домати.

Фокус: Какво е състоянието на посевите?

Даря Велинова: Определени са 40.9% в много добро състояние пшеницата, 49.5% в добро състояние и средно състояние 9.7% т.е. незадоволително не са отчели комисиите. При ечемика много добро състояние са 48.1% от посевите, в добро състояние 44.1% и средно състояние 7.8%. фонологичната фаза за развитие за всички агроекологични райони при пшеницата е от млечна до восъчна зрялост. При ечемика восъчна зрялост. Наблюдават се вредители и неприятели вследствие на влагата, но за радост на земеделците всичко е под прага на икономическа вредност.

Фокус: Може ли да се говори за прогнози при реколтата на този етап?

Даря Велинова: За добиви прогнозите за пшеница са от 380 до 600 кг, при ечемика от 350 до 500 кг. Рапицата  е във фаза восъчна зрялост до пълна зрялост и вероятно жътвата ще започне от рапица тази година първо заради опасност от отваряне на шушулките и изпадане на семената. Имаме няколко блока в Девня разоран ечемик т.е. подготвени вече площи за жътва, където скоро ще започне кампанията.

Фокус: А какво е състоянието на пролетниците?

Даря Велинова: Май е последната информация, която сме казали, че сме приключили пролетна сеитба. И царевица-зърно засетите площи са 166 056 дка, пролетния ечемик е 780 дка. Соя – 105 дка. Овес 1750 дка. Фуражен грах – 2441 дка. Силажна царевица – 5778 дка. Фасул е 325 дка, значително понижение от миналата година на площите. Леща – 2742 дка. Маслодаен слънчоглед 424 569 дка. Картофи – 975 дка. Домати – 705 дка. Пипер – 97 дка. Градински грах – 123 дка. Дини – 190 дка. Пъпеши – 102 дка. И сорго – 1566 дка.

Имаме малко данни за реколта трайни насаждения и пролетници от 13 юни. Черешите реколтирани от 1318 – 19 почти дка, 330 са реколтирани с получена продукция 204.5 тона. Среден добив 619 килограма от декар. Кайсии само в Аксаково имаме подадени данни за реколтирани 20 дка при среден добив 1000 кг от декар. От пролетниците градинския грах има 22 дка реколтирани при получена продукция 4.6 тона и среден добив 209 кг от декар.

Фокус: Ако може да ви попитам кои райони бяха най-засегнати от градушки в областта?

Даря Велинова: В Община Вълчи дол имаме най-много подадени заявления. Най-голямата градушка беше на 21 и на 31 май. Във Вълчи дол общо са ми подадени от 37 броя заявления, от които на 100% унищожени имаме царевица зърно, слънчоглед, пшеница и ечемик. Едни тикви за семе при тях имаме. Лавандула имаме на 100% в едно от селата във Вълчи дол. В община Ветрино имаше 14 подадени заявления и третата община, в която имаме заявления за градушки, е община Провадия, като там и трите дати ги хвана на определени места, но пък с по-малко засегнати площи. Значи в община Провадия имаше на 21 май, на 31 май и на 4 юни градушка. Там имаме издадени протоколи за слънчоглед, третикале на 100% унищожени.

Бояна АТАНАСОВА