Двама специалисти от Клиниката по гръдна хирургия в болницата в Панагюрище преминаха специализиализация по видео-асистирана торакоскопска лобектомия на бял дроб

Панагюрище. Двама специалисти от Клиниката по гръдна хирургия в болницата в Панагюрище преминаха специализиализация по видео-асистирана торакоскопска лобектомия на бял дроб, съобщиха от Пресцентъра на лечебното заведение. Това са доц. д-р Румен Филипов, началник на клиниката и д-р Юрий Стоянов. Обучението бе проведено в Националния онкологичен център на Унгария, където има изключително активна профилактика на рисковите групи за поява и развитие на рак на белия дроб. В Унгария е осигурено добро финансиране, което позволява почти всички белодробни операции да се извършват миниинвазивно. В България засега това не се случва.  Данните показват, че миниинвазивните операции спестяват средства и време – пациентите се възстановяват по-бързо и по-безболезнено, връщат се по-рано на работа. Торакоскопската апаратура в панагюрската болница е последно поколение и позволява преобладаващия брой оперативни интервенции – около 75%, да се извършват миниинвазивно.