Два крайните срокове за кандидатстване по процедурата „Насърчаване на предприемачеството“

Благоевград. Два са крайните срокове за кандидатстване по процедурата „Насърчаване на предприемачеството“. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Пирин Елена Михова, експерт в Областен информационен център – Благоевград след проведената среща с бизнеса от региона за представяне на процедурата, организирана от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Срещата в Благоевград беше последна от информационната кампания на УО на ОПИК за представяне на процедурата в 10 града в цялата страна. Експертите прогнозират, че в рамките на процедурата ще бъдат подадени над 2 000 проекта. „По време на срещата бяха представени ѝ насоките за кандидатстване пред потенциални бенефициенти. На място им бе отговорено и на всички поставени въпроси“, каза още Михова.

Предприемачите, желаещи да кандидатстват с проектни предложения, трябва да са регистрирани по Търговския закон след 31 декември 2016 г., като допустими за участие са и новорегистрирани фирми и организации. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67 227 768 лв., като минималния размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за един проект е 50 000 лв., а максималният – 200 000 лв. Максималният интензитет на помощта е 80%. Допустими за финансиране разходи са за възнаграждения на персонал, закупуване на техника и оборудване, необходими за изпълнение на заложената в проекта бизнес идея, наем на помещения, софтуер и други.

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване – 16.30 часа на 5 септември 2018 г. и 16.30 часа на 7 ноември 2018 г., в зависимост от това, в кой сектор попада дейността на предприятието – кандидат. Кандидатстването става по електронен път чрез платформата ИСУН 2020.

Ливия НИНОВА