Два нови проекта – за изработка на общ устройствен план и за интегриране на уязвими групи ще разработва Община Симитли по оперативните програми на ЕС

Симитли. Два нови проекта – за изработка на общ устройствен план и за интегриране на уязвими групи ще разработва Община Симитли по оперативните програми на Европейският съюз (ЕС). Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пирин от общината. Кметът Апостол Апостолов е сключил споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на Общ устройствен план на община Симитли. Със средствата ще бъде изработен проект, а след изготвянето му ще се създаде рамка за устойчиво развитие на общината през следващите  години. Така ще бъде регулирано застрояването на града и ще бъдат обозначени зоните. Финансиране е одобрено и по още един проект – „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“. Средствата са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“- Приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – Приоритетни оси „Образователна среда за активно социално приобщаване“. Проектът е в изпълнение на Общински план за интегриране на ромите 2015 -2020 и е свързан с главните стратегически цели на държавните политики по  отношение  на  маргинализираните групи – подобряване на  жизнения стандарт чрез включването им в пазара на труда, мерки повишаващи здравната култура,  приобщаващо образование, преодоляване  на  изолацията им чрез  активно  социално поведение и проява на толерантност от страна на гражданското общество, като по този начин пряко кореспондират с приоритетите на оперативните програми.