ДГС „Провадия” опресни 17 км минерализовани ивици

Минерализованите ивици на територията на ДГС „Провадия” са опреснени.  Това съобщиха от Североизточно държавно предприятие. „Това се прави за трети път тази година с цел превенция. Ивиците са около насаждения с повишен риск от възникването на пожари, каквито например са културите от черен бор. Изкуствено създадените пояси на границата с горските масиви имат важна роля за бързото локализиране и потушаване на огнените инциденти”, коментира директорът на стопанството инж. Живко Живков. Той апелира гражданите да не палят стърнища и други растителни отпадъци, защото така създават предпоставки за разпространението на пламъците в горски територии.

В обхвата на горското стопанство, което е част от Североизточно държавно предприятие, са изградени общо 17 км минерализовани ивици в землищата на селата Добрина, Староселец, Венчан, Неново, Комарево и Кривна в община Провадия, както и край с. Невша в община Ветрино.

В рамките на този месец в ДГС „Провадия” ще се извърши и почистване на храстовата растителност и издънките, които пречат на растежа на младите фиданки от цер и благун. Мероприятията ще обхванат 171 дка насаждения край селата Китен и Славейково. Дръвчетата, които растат там, са естествено възобновени и са на възраст от 3 до 6 години.

„В сравнение с изкуствено залесените, фиданките, които са се появили по естествен начин, са с по-добри генетични качества и по-устойчиви към местния климат и условия. Чрез т. нар. осветление на горските култури осигуряваме простор за растежа на младите дръвчета, като ги предпазваме от заглушаващата растителност, която пречи за развитието им”, обясни инж. Живко Живков.