Девет учители по програма „Заедно в час“ ще преподават в област Враца от началото на новата учебна година

Девет учители по програма „Заедно в час“ ще преподават в област Враца от началото на новата учебна година, съобщават от фондация „Заедно в час“. Те ще работят в шест училища партньори на организацията във Враца, Козлодуй, Търнава, Търнак, Бутан и Хърлец. Новите учители в региона са трима и ще преподават в партньорското училище СУ „Христо Ботев“ в гр. Козлодуй по английски език и като възпитатели в начална степен. Шестима продължават да преподават като учители втора година по програмата в региона, съответно в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Враца, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Бутан, ОУ „Христо Ботев“ в с. Търнава, ОУ „Георги С. Раковски“ в с. Търнак, ОУ „Христо Ботев“ в гр. Козлодуй и ОУ „Васил Е. Априлов“ в с. Хърлец.
Мисията на“ Заедно в час“ е да работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, независимо от населеното място, в което живее, училището, в което учи, етническия му произход и социално-икономическото положение на родителите. За тази цел организацията привлича и подготвя изявени и способни професионалисти с различен профил, които да станат част от образователната система. В рамките на двугодишна програма за професионално и лидерско развитие те получават целенасочено обучение и подкрепа да работят като учители на ученици от уязвими общности в училища в цялата страна, а след това да останат дългосрочно ангажирани в сферата на образованието.
До момента през програмата са преминали 163 души, а през учебната 2017/2018 г. като преподаватели първа и втора година в училище ще влязат близо 170 учители. Те ще преподават в над 80 училища партньори в 12 области на страната: Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, София град, София област и Стара Загора.
Заедно в час е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ и е част от глобалната мрежа за равен достъп до качествено образование Teach For All.