Дейностите по проекта „Да успеем всички заедно“, който се изпълнява в Свищов, продължават до 2019 година

Велико Търново. Дейностите по проекта „Да успеем всички заедно“, който се изпълнява в Свищов, продължават до 2019 година. Той е резултат от съвместните дейности между Общината и две училища в града – ОУ „Филип Сакеларевич“ и СУ „Цветан Радославов“. Това обясни за Радио „Фокус“ – Велико Търново Даниела Борисова, преподавател в основното школо. Тя припомни, че бюджетът на проекта е осигурен по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетната ос е образователна среда за активно и социално приобщаване. „Той е резултат от желанието на Общината да предостави благоприятна и достъпна образователна среда на всеки подрастващ и да създаде условия за интеграция на всеки ученик. Дейностите , които са предвидени по него, целят да подпомогнат учениците да се изградят и като граждани, и като личности, а целта се постига се постига чрез  изпълнение на различни извънкласни клубни дейности, учебни пътувания, работа с учители и т.н.“, обясни Даниела Борисова. В ОУ „Филип Сакеларевич“ има основани девет клуба  различни интереси, сред които литература, здравословен живот, екология, история, рисуване, танци и др.  Обхванати са всички ученици. До момента са реализирани само част от предвидените дейности. През следващата година ще се осъществят още няколко екскурзии и едно зелено училище. Срокът за приключване на проекта е януари 2019 година. Финансирането  не е само за пътувания, но с част от средствата са купени и различни учебни помагала, обзавеждане за кабинети, реновирани са и класни стаи.

Луиза ТРАНЧЕВА