Денислав Захариев, зам.-кмет на Община Перник: Общината доброволно намали ставките за данък върху МПС до минимум

 

 

 

Денислав Захариев зам.-кмет „Икономическа политика и евроинтеграция“ на Община Перник, в интервю за седмичното предаване „Перничани-потомците на Кракра“ на Радио „Фокус“

 

 

Водещ: Г-н Захариев, кои са промените в Наредбата за определянето на местните данъци и такси, която беше гласувана на сесия на Общински съвет – Перник?

Денислав Захариев: Две са промените, които са гласувани на сесията на Общински съвет, а именно едната промяна е относно облагането на моторните превозни средства в синхрон с националните промени. Другата промяна касае собствениците на вили. В пернишкото село Рударци, което съгласно постановление на Министерски съвет с номер 153 от 2012-та се води курортно селище и там данъкът върху имотите се повишава от 2 на 5 промила за вилните такива. Това в общи линии са промените, които касаят наредбата от гласуването на сесията.

Водещ: Ще бъдат ли чувствително увеличени данъците и в коя категория?

Денислав Захариев: Не, няма да бъдат увеличавани данъците чувствително. Напротив, ние като община доброволно сами намалихме ставките за данък върху МПС на минимум на община Перник, така че да не може перничани да почувстват едно максимално увеличение върху своя гръб. Знаете, че съгласно новото законодателство, освен имуществена категория, се добави една екологична категория. Именно имайки предвид тежестта на новата екологична категория, ние намалихме ставките за имуществената категория, така че нашите жители  няма да почувстват огромно повишаване и върху данъка на своите МПС-та. Максималният размер на увеличение ще бъде до 10 % за колите с еврокатегория. Тези, които нямат еврокатегория, там може да се стигне до 30% увеличаване на данъка.

Водещ: Господин Захариев, какъв процент на събираемост е заложен в наредбата, какви са вашите очаквания?

Денислав Захариев: Ние не залагаме процент на събираемост в наредба. Процентът на събираемост се определя с бюджета на общината и със съответната план-сметка за годината. Това, което сме заложили, е 100 % събираемост и нашите усилия ще бъдат насочени към постигането на тези проценти. Тъй като аз нееднократно съм го казвал, колкото повече събере една община, тези пари не остават за нея те отиват за преразпределение към гражданите, а именно чрез благоустройство на квартали, на улици, към детските градини, където учат нашите деца, към училищата, към спорните ни клубове, към цялостния живот на Община Перник. Ние просто преразпределяме събраното и затова ще се опитваме да съберем възможно най-много, за да преразпределим по-голям процент средства към благоустрояването на нашия град и населените места в общината.

Водещ: Господин Захариев, можете ли да се похвалите с повишена събираемост на данъците за миналата година?

Денислав Захариев: Да, можем да се похвалим. Миналата година общото число, което събрахме е 101% от заложените 18 милиона. Така че аз мисля, че имаме своите успехи. Благодарение на тези събрани средства, тази година ще можем да реализираме една по-амбициозна инвестиционна програма. Мисля, че в края на годината перничани ще видят резултата от тези събрани средства. Така че в тази година, която ни предстои, ние отново ще направим всичко по силите си да съберем максимума. Относно некоректните ни длъжници, отново ги призовавам да преразгледат поведението си, тъй като ние работим изключително добре, нашите служители са отговорни, имаме голям брой длъжници, които се налага да предадем на частни съдебни изпълнители, въпреки че нашето желание не е такова и въпреки, че по този начин те ще трябва да заплатят по-големи суми, отколкото дължат. Моят призив е да дойдат в териториалната ни данъчна служба, да видят какво дължат, възможно е да подпишем споразумение, да преминем към едно разсрочено плащане и да изплащат дължимото към общината.

Водещ: Г-н Захариев, какво се случва с проекта „Интегриран градски транспорт“ на град Перник?

Денислав Захариев: Това е един от основополагащите проекти за град Перник с огромна стойност, като парично изражение над 9 милиона, а според мен и с огромна стойност за града, тъй като благодарение на него ние ще успеем да придобием един много по-екологичен, както е името на самия проект, интегриран градски транспорт. В момента са в ход голяма част от поръчките, вече имаме по някои позиции сключени договори с изпълнители, дейностите са планови. Надявам се, в началото на следващата година да можем да прережем лентата на вече обновения ни градски транспорт.

Водещ: Какви други проекти са предвидени в тази насока?

Денислав Захариев: Освен интегриран градски транспорт, по инвестиционната програма на община Перник тази година ще бъдат построени двете социални жилища, за които сме разговаряли, в квартал „Тева“ също така в ход още съвсем малко ще започне проектирането и инженерингът, имаме едни 13 блока, които ще бъдат обновени изцяло с енергийна ефективност, което е отново в полза на града. Според мен огромно значение ще има, естествено и за собствениците на тези жилищни сгради.

Водещ: Господин Захариев, кои са приоритетите Ви за тази година?

Денислав Захариев: Специално в бюджетната сфера, отново ще се повторя, нашата цел е минимум 100% събран бюджет, също така едно добро управление на общинското имущество, което ние доказахме, че можем, както в частта отдаване под наем, така също и с продажбата на отстъпени права на строеж на земя на бъдещи инвеститори, които освен с финансите си да подпомогнат на бюджета на общината, така и да дадат един дългосрочен продукт с нови работни места и инвестиции. Общината мисля, че добре се справя и в двете посоки, така че очакваме една добра година за перничани. И в края на годината, началото на следващата, аз съм сигурен, че ще си проличат плодовете на тази добра работа в последните години.

 

Симона ПЕТРОВА