Денислав Захариев, зам.-кмет на Перник: Общината продължава работата си по проектите от 2018 година на обща стойност 23 млн. лева

Денислав Захариев, зам.-кмет Община Перник, в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ за проектите, по които се работи и за реализирането на бюджета

Водещ: Очаква се Европарламентът да одобри подкрепа за иновациите, образованието и достъп до здравеопазване във всички части на Европа. Как Общината работи по тези направления?

Денислав Захариев: Може би ще е интересно и малко предистория да дадем за вашите слушатели. И тук е моментът да кажем, че през календарната 2018 г. Община Перник в качеството си на бенефициент изпълнява 15 проекта, финализирани по различни оперативни програми. 9 проекта са по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., 3 –  по „Развитие на човешките ресурси“, 1 проект е по ОП „Храни“, имаме и проект по „Околна среда“. Общата стойност на изпълняваните договори за финансиране по оперативната програма през 2018 г. е приблизително 23 милиона, като това са проекти, които са в процес на изпълняване и които предстои да бъдат изпълнявани. А сред изпълнените проекти с голяма гордост ще споделя проекти по темата „Образование“ и прилагането на мерки за енергийна ефективност, което включва и основен ремонт, и въвеждане на енергоспестителни мерки в сградите на две детски градини в Перник, едни от най-големите и най-старите, а именно „Изворче“ и „Миньорче“, където нашите малки съграждани получиха един изключителен нов дом. И една страхотна среда за тях и за тяхното израстване. Също бих отбелязал и подобряване на градската среда в Перник чрез благоустройство на кв. „Тева“, Парк на предизвикателствата, който изградихме в местност „Войниковец“, мост над р. Струма, на ул. „Струма“ – един крайно необходим мост. В момента кандидатстваме, предполагам че ще успеем да спечелим една програма за грижа на възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник. Тя ще включва няколко групи лица, които ще получат 24 часови или дневни грижи.

Водещ: По какви други проекти работите? Казахте за проект по ОП „Околната среда“, какво включва той?

Денислав Захариев: Проектът по ОП „Околна среда“ е разработване на програма за качеството на атмосферния въздух в Община Перник. Това по същество ще представлява един стратегически документ, в който ще бъдат отразени всички източници на замърсяване и ще бъдат предложени и съответните решения за преодоляване на замърсяванията. Това е документът, който ще съдейства да успеем да се справим с проблема със замърсяването на въздуха. Или поне да подобрим в една добра степен въздуха.

Водещ: Работите в много различни направления за подобряване на градската среда и условията на живот. Да обърнем внимание и на още една тема и да поговорим за бюджета. Общината не увеличи данъците. Ще успеете ли да реализирате бюджета за 2019 г.?

Денислав Захариев: Убеден съм, че ще успеем, тъй като знам с какво старание и упоритост работят всички служители на Община Перник и особено колегите, свързани с „Местни данъци и такси“. Да, ние за да не се стигне до увеличаване на данъците след въвеждането на екологичния компонент, намалихме ставките, така че в Община Перник са запазени данъците върху превозните средства. Надявам се перничани да са доволни от това наше решение. Сигурен съм, че те ще бъдат съвестни и ще успеят да заплатят своите данъци.

Водещ: Имате ли вече обратна връзка от гражданите по въпроса за данъците? Удовлетворява ли ги ситуацията?

Денислав Захариев: Най-малкото това, че нямаме възражения върху данъка, че нямаме заведени дела, че нямаме постъпили жалби в общинската администрация, вече трети месец откакто работим, за мен е един удовлетворяващ момент, което означава че перничани приемат въведените промени. Нормално работят касите на „Местни данъци и такси“. Натовареността е голяма, до края на април те могат да заплащат своите данъци с отстъпка. Така че в момента всичко е нормално и моето мнение е, че перничани са доволни от това, което ние направихме, а именно да запазим данъка.

Водещ: Очаквате ли по-висока събираемост на данъците?

Денислав Захариев: Всяка година ние си поставяме по-висока събираемост. Казвал съм го и преди, че Община Перник просто преразпределя събраните пари. Така че ние сме длъжни да залагаме на по-висока събираемост, а и сме длъжни да я достигаме, за да може в крайна сметка перничани да получават след това една по-добра градска среда, тъй като всичко това се връща при тях чрез благоустройство на улици и квартали, поддържане на училища, детски градини и т.н.

Водещ: Говорили сме с вас за бюджета на Община Перник, но да припомним приоритетите му?

Денислав Захариев: Когато ние като екип на д-р Церовска влязохме в Общината я заварихме в незавидно финансово положение, основният ни приоритет е да продължим да намаляваме просрочените задължения, да не допускаме натрупването на нови такива. Тази година сме заложили като наш основен приоритет подобряването на инфраструктурата. Заложи ли сме цялостно преасфалтиране на ключови улици в град Перник. Имаме амбицията да успеем да изградим кръгово кръстовище на входа на най-големия пернишки квартал „Изток“ откъм София. Така да решим един огромен проблем със задръстванията в час пик. Не е тайна, че над 20 хиляди перничани работят в София. Половината от тях влизат и излизат от входа в кв. „Изток“, така че чрез това кръгово ние искаме да облекчим в голяма степен тяхното придвижване и тяхното по-нормално прибиране и отиване към работните им места.

Елеонора ЧОЛАКОВА