Денислав Захариев, зам.-кмет на Перник: Язовирът на село Мещица не представлява заплаха за населението

Денислав Захариев, зам.-кмет „Икономическо развитие“ в Община Перник, в интервю за предаването „Перничани – потомците на Кракра“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: В предаването „Перничани – потомците на Кракра“ се насочваме към един от проблемите в общината. Конкретният адрес е село Мещица, където жителите се готвят за протест заради състоянието на местния язовир.

Господин Захариев, какво е фактическото състояние на този язовир и каква е същността на проблема като цяло?

Денислав Захариев: За съжаление, докато язовирът в село Мещица е бил отдаден на  концесия, не са полагани грижи за него. С течение на времето многократно към тази концесия се присъединяват или са се отдръпвали различни физически и юридически лица, вследствие на което състоянието на техническите съоръжения на самия язовир са се влошили и община Перник е получила предписания за изпразване на язовира и държане на кота мъртъв обем. Интересното е, че по времето, когато всички тези действия са се случвали, кмет на село Мещица отново е бил сегашният кмет. А в Общинска администрация, аз съм разпоредил проверка, не намирам в отдел „Общинска собственост и концесии“ сигнали от него за влошено състояние на язовира. Когато с кмета Церовска влязохме в общината в началото на 2016-та едно от първите неща, които тя направи, е с нейна заповед концесията на язовира да бъде прекратена. След това бих казал, че много работа е свършила общинската администрация, водени са доста технически и експертни съвети, установили сме причините, поради които има филтрация на вода от въздушния откос на язовира, това е повреда в основния изпускател на язовира, тъй като той е от стоманобетонна тръба тип 500, която с времето е корозирала. За съжаление открихме и доста други нередности по самия язовир – короната на самия язовир е с многобройни проблеми, котата мъртъв обем на язовира е запълнена, вследствие на което се установи, че един ремонт на това съоръжение ще струва приблизително над един милион лева. И миналата година беше решено да се възползваме от възможността да предоставим язовира на държавата, за да може тя със своите възможности да възстанови нормалното функциониране на язовира. В момента очакваме държавата да се произнесе. Беше създадена една агенция, предполагам си спомняте, миналата година, която да приеме всички тези опасни язовири.

Водещ: Тоест към момента фактическият собственик на язовира е Община Перник?

Денислав Захариев: Точно така. И община Перник се грижи за язовира. Само за миналата година са дадени над 10 000 лева, за да осигурим проходимост на речното корито, за да може водите нормално да се отичат и да не застрашим селото. А самият язовир навремето е изграден именно като предпазващ село Мещица и жп линията  от наводнения. Язовирът към момента изпълнява тези свои функции, източен на кота мъртъв обем. Когато идва силна приливна вълна вследствие на дъждове или снеготопене по близката река, тя се задържа в язовирното езеро и се оттича нормално, без да създава затруднения или да застраши имоти или жителите на село Мещица.

Водещ: Но все пак вие казахте, че състоянието на язовира е силно компрометирано.

Денислав Захариев: На съоръженията към язовира. Най-важното, което е, че язовирната стена, и ние сме го установили категорично, е в много добро състояние, през нея няма филтрация. Когато се извършат съответните ремонти по съоръженията, язовирът ще може да функционира отново напълно нормално като спортен язовир, какъвто всъщност е. Той няма предназначение за водовземане.

Водещ: Вие казахте, че язовирът служи като предпазно съоръжение срещу наводнения на селото. От друга страна, предполагам, че той се ползва и за поливни нужди. Към момента предпазва, но хората не могат да го използват за поливане?

Денислав Захариев: Поливните канали много отдавна са били унищожени. Последните 30 години не изпълнява функцията да полива. Язовирът се е ползвал за риболов, туризъм, отдих – последната концесия, която ние прекратихме поради неизпълнение на концесионните условия и оставане на язовира в тежко техническо състояние, е такава.

Водещ: Какво е решението, което към момента виждате, как може да се преодолее проблемът?

Денислав Захариев: Община Перник ще продължава да полага грижи за стената на съоръжението, както и за речното корито след съоръжението, за да защитим на първо място живота и здравето на жителите на село Мещица, което за мен е най-важното. Ще изчакаме развитието на въпроса с приемането на язовира от държавата. Ако не се получи това приемане, ние имаме вече и готови технически възможности на база идейни проекти как да осъществим със собствени средства ремонта на язовир Мещица. Но мисля, че ме разбирате, че това е един скъп ремонт, обектът не е от първостепенно значение за жителите на община Перник и ние трябва да степенуваме нещата. Последните четири години успяхме да преодолеем, благодарение усилията на госпожа Церовска, едно много тежко финансово положение в община Перник. И си мисля, че дори тази година да не се случи самото приемане от държавата на язовира, следващите години със собствени усилия, вече в една по-добра финансова среда, в която ще бъдем, ще успеем да извършим ремонта на този прекрасен язовир. Той се намира в една много хубава местност, наистина е много подходящ за спортен риболов, за отдих, за туризъм.

Водещ: Кметът на селото твърди, че селото е забравено от общинското ръководство заради неговата политическа принадлежност, различна от тази на госпожа Вяра Церовска. Как коментирате този упрек?

Денислав Захариев: Според мен кметът на село Мещица си откри предизборната кампания твърде рано. Така мога да го коментирам.

Водещ: Последните месеци разговаряно ли е с общинското ръководство в Перник по тази тема?

Денислав Захариев: От страна на кмета на село Мещица ли? – не. Два дена преди изборите имах телефонно обаждане, че  готви протест, че хората в селото са недоволни. Но, пак казвам, ние като община няма да позволим да напълним един язовир, който ще застраши местното население. Независимо кой с каква цел иска да използва този протест.

Водещ: Засега отворен финал на този разговор. Очевидно е, че това е проблем, който не може да бъде решен в близките седмици, най-малкото заради сериозните инвестиции, които е необходимо да бъдат направени там.

Денислав Захариев: Да. Инвестицията на база технически проекти, идейни проекти, които ние имаме, е над един милион лева. Ако бъдат направени със собствени средства, данъците на една голяма част от населението трябва да отидат за ремонт на язовир Мещица.

Водещ: Кога очаквате отговор от държавата кой ще стопанисва язовира?

Денислав Захариев: Нашата молба е от миналата година. В момента там има и уведомително писмо от Сдружението на общините. Има законови пречки, още не са изчистени текстовете, които ще позволят прехвърлянето на тези обекти на държавата. Не говорим само за язовир Мещица в Перник, а говорим за цялата страна – няма язовири, които да са влезли в момента към създадената за тази цел агенция.

Водещ: Ако трябва да обобщим: състоянието на язовира не е добро, но то не представлява заплаха за населението на село Мещица?

Денислав Захариев: Да, не представлява по никакъв начин заплаха за населението на село Мещица. Язовирът, още един път подчертавам, изпълнява основната си функция и към настоящия момент, а именно защитава село Мещица и инфраструктурата от наводнение. Състоянието на техническите съоръжения не е добро, но с намирането на финансовите средства язовирът ще може да бъде експлоатиран отново. Състоянието на язовирната стена, което е най-важно за един язовир, е на много добро ниво. Ние всяка година продължаваме да се грижим за нея, тя се почиства от храстовидна и тревна растителност. Така че много скоро във времето, този язовир ще започне да функционира, но нещата трябва да се степенуват.

Водещ: Важни уточнения направихме с този разговор. Хубав и успешен ден.

Денислав Захариев: Благодаря.

Росица АНГЕЛОВА