Деница Вълкова, Апелативен съд – Бургас: Почти 90% от делата през 2018 г. са приключени в тримесечен срок

Бургас. Почти 90% от делата през 2018 г. са приключени в тримесечен срок, изключенията се дължат на обективни затруднения, както и претоварените графици на софийските защитници. Това каза Деница Вълкова, председател па Апелативен съд – Бургас по време на годишното общо събрание за отчитане работата на Апелативен съд – Бургас и районни съдилища от апелативния район за 2018 г., предаде репортер на Радио „Фокус“ – Бургас. „Но все по-често практикуваме приложението на чл. 149, ал 8 от Наказателно-процесуалния кодекс, който ни дава възможност да разпитваме вещи лица, чрез видеоконференция или телефонна конференция. За съжаление, критиките, които отправихме към промените Наказателно-процесуалния кодекс в отчетната 2018 година, се потвърдиха – вместо да бъде ускорен наказателния процес, в някои случаи той се забавя“, каза още Вълкова. По думите ѝ за първа година Апелативен съд – Бургас има свой представител в националната мрежа за международно правно сътрудничество по наказателни дела. Това е зам.-председателят съдия Пламен Синков. За целия апелативен район, също за първи път, е излъчен представители, които са успели да се класират. „Очакваме решения на съдийска колегия ВСС, но към днешна дата вече има такова решение. Освен Пламен Синков, съдия Мартин Данчев, който е зам.-председател на Окръжен съд – Сливен, съдия Светлин Иванов и съдия Георги Иванов са вече гласувани от съдийската колегия на ВСС да бъдат контактни точки в тази мрежата, която изключително много ни помага в областта на наказателното правораздаване“, добави председателят па Апелативен съд – Бургас и уточни, че 98% от гражданските права са решени в тримесечен срок, от частните 100% са приключили в едномесечен срок. 99% от търговските дела са приключили в тримесечен срок и тук сме начело място в страната от всички Апелативни съдилища. „България продължава да е в челната десетка по отчетено най-бързо правосъдие. Наред с това България отделя най-малко бюджетни средства на фона на останалите държави за обезпечаване на съдилищата и на тяхната работа“, каза още Деница Вълкова. По думите ѝ по точност на правосъдието страната ни изпреварва повече от половината държави членки в ЕС, а и развитите държави като Франция и Холандия, също Дания, Естония, Литва, Австрия, Унгария, Полша. „По отношение на свършените наказателни дела им известно намалено постъпление от 2%. Имаме много сериозни проблеми с не само назначаването, а и с откриването на вещи лица, конкретно по съдебно-медицинските експертизи и по авто-техническите експертизи“, заяви Вълкова.
Деница ДИМИТРОВА