Денонсира се многостранна спогодба с Армения и Грузия за мултимодални превози

София. Правителството прие решение за денонсиране на многостранна Спогодба за мултимодални превози между Армения, България и Грузия. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Спогодбата е подписана пред 2003 г. и до момента не е влязла в сила. Извършеният анализ на текстовете на документа след приемането на България за член на Европейския съюз, показа редица несъответствия с правото на ЕС. С денонсирането от българска страна на Спогодбата отпада необходимостта от изменение на текстовете, които са в противоречие с правото на ЕС.