Депутатите въведоха на първо четене забрана за шум на открито и в близост до жилищни сгради от 23.00 до 8.00 часа

Снимка: Информационна агенция "Фокус". Парламентарните групи на "БСП за България" и ДПС провеждат среща в Народното събрание

Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за защита от шума в околна среда, инициирани от вицепремиера Валери Симеонов, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „За“ гласуваха 127 народни представители, 17 бяха „против“, а 10 се въздържаха. Промените регламентират забрана за озвучаване на открити площи от 23.00 до 8.00 часа, с изключение на гари, автогари и аерогари. За същия период се въвежда забрана за шумни дейности в обекти в близост до жилищни сгради. Законът изисква озвучаването на откритите площи да става само с озвучителни средства с монтирани автоматични регулатори, контролиращи нивото на звука така, че да не се допуска еквивалентно ниво на шум над нормативно определените гранични стойности. С промените размерът на санкциите се увеличава почти двойно. Общински мероприятия са освободени от въведените ограничения. В законопроекта се определя редът за издаване на разрешителни за работно време от общините. Предвижда се РЗИ да издават становище като част от процедурата. В периода със забрана контролът се възлага на МВР. Полицията ще има правомощие да прекратява нарушенията и да налага административните наказания.
Биляна ИВАНОВА