Депутатите ще решат дали управителите на железопътни предприятия да могат да разследват произшествия и инциденти

Парламентът ще гласува окончателни промени в Закона за железопътния транспорт, с които разследването на произшествия и инциденти да се възлага на управителя на железопътна инфраструктура и железопътните предприятия. Това се посочва в програмата за работа на Народното събрание. Сега задължението за разследване се изпълнява от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. Предлага се тежките железопътни произшествия да се разследват от специално звено в Министерството на транспорта.
Депутатите ще разгледат на първо четене законови промени, които създават възможност за обмен на класифицирана информация с държави или организации без влязъл в сила международен договор. Подобни изключения са предвидени в законодателството на Румъния, Хърватия, Швейцария, Словакия, Чехия и Германия.
Депутатите от регионалната парламентарна комисия ще се срещнат с Националното сдружение на общините и Националната асоциация на председателите на общинските съвети. Те ще обсъдят необходимите мерки за преодоляване на пропуските и подобряване на дейността на местното самоуправление при приемането на актове.