Десет превишения на средноденонощната норма за фини прахови частици в Горна Оряховица отчитат експерти от РИОСВ от началото на годината

Велико Търново. Десет превишения на средноденонощната норма за фини прахови частици в Горна Оряховица отчитат експерти от Регионалната инспекция по околна среда и води от началото на годината. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново Милка Асенова, отговаряща за връзки с обществеността. Тя уточни, че автоматичната измервателна станция в железничарския град пробонабира и анализира непрекъснато, като данните постъпват директно в РИОСВ.  От началото на годината до 12 януари не са регистрирани превишения на нормите за опазване на човешкото здраве по показатели серен диоксид, азотен диоксид и озон.

„Единствено по показател фини прахови частици са установени превишения на средноденонощната норма, като техният брой е 10. Най-високата стойност на показателя е измерена на 10 януари  в размер на 131,01 μg/m3, превишаваща средноденонощната норма  2,62 пъти“, обясни експертът.

За същия период на миналата година превишенията са били 7, а сега са 10. Основната причина за замърсяванията през този период на годината е битовото отопление.

Тя уточни и, че за пункта във Велико Търново все още няма резултати, тъй като там пробонабирането е ръчно и данните ще са ясни в края на месеца.

Луиза ТРАНЧЕВА