Десислава Жекова, Районен съд-Варна: Делата за домашно насилие през 2018 г. са с 10 повече спрямо предходните години

Делата за домашно насилие през 2018 г. са 226, с 10 повече спрямо предишните две години. Това каза на пресконференция за представяне на обобщените резултати за работата на Районен съд-Варна през изминалата 2018 година Десислава Жекова, заместник-председател на Районен съд– Варна , предаде репортер на Радио „Фокус“ – Варна. Десислава Жекова обясни, че в Районен съд-Варна делата за защита на деца от домашно насилие се разглеждат от специализирани състави. „От 226 през 2018 година по 57 от делата е искано защита на дете от домашно насилие“, обясни заместник-председателят.Тя добави, че се забелязва значително увеличение на делата, образувани по молби за разрешения по Семейния кодекс за разпореждане с имущество на непълнолетни и запретени лица. „Те са над 1000 годишно, при около 600-650 дела в предходните периоди.“, каза още експертът. Стана ясно, че известно увеличение е налице и при съдебните производствата по Закона за закрила на детето и Закона за социалното подпомагане, с предмет постановяване или прекратяване на мерки за закрила на деца и на пълнолетни лица постановени под пълно запрещение. „Те са с около 15% повече от предходния период и са общо 222 дела“, заяви Десислава Жекова.

Сияна БУХЛАРСКА