Десислава Жекова, Районен съд-Варна: През 2018 г. са нараснали делата за родителски права при липса на сключен граждански брак

През 2018 година прави впечатление тенденция за нарастване на броя на делата, образувани по спор за родителски права при липса на сключен граждански брак между родителите, за изменение на мерките относно родителските права, или за режим на лични отношения на баба и дядо с дете. Това каза на пресконференция за представяне на обобщените резултати за работата на Районен съд-Варна през изминалата 2018 година Десислава Жекова, заместник-председател на Районен съд– Варна , предаде репортер на Радио „Фокус“ – Варна. Тя поясни, че посочените дела са 259 броя, при 231 през миналия отчетен период. Според нея при бракоразводните дела в статистическо изражение няма съществена динамика за няколко поредни отчетни периода. „Малко над 800 общо са постъпилите дела за разтрогване на брак, като с 32 повече са делата за развод по взаимно съгласие, докато с 45 броя намаляват делата за развод и недействителност на брака“, каза още Десислава Жекова. Стана ясно, че за поредна година има ръст при постъпилите молби за промяна на име, които за 2018 г. са общо 165 броя, при 108 за 2017г. и едва 47 през 2016 г. Десислава Жекова обясни, че в Районен съд-Варна постъпват молби за промяна и на собствено и на фамилно име. Тя допълни, че в закона е упоменато, че трябва да има важна причина, за да бъде променено едно име. „По интересни са случаите на дела, при които лицето пребивава в чужбина, а българското им име там се счита за осмиващо и неприемливо“, поясни Десислава Жекова. Тя  допълни, че друг случай, в който личното име се променя, е когато дълги години лицето е познато в обществото с определено име, а това, което е вписано в лична карта не е  ползвано като обръщение. „Тази причина също се изтъква като важна“, посочи заместник-председателят.

Сияна БУХЛАРСКА