Десислава Иванова, Община Дупница: За поредна година Община Дупница зарадва децата в неравностойно положение

Десислава Иванова, ръководител на проекта „Алтернатива за ранно детско развитие”, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

 

Фокус: Госпожо Иванова, по какъв начин допринесохте за коледното настроение на децата в неравностойно положение в Дупница?

Десислава Иванова: Във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници бяха организирани коледни тържества за децата, които са потребители на семейните центрове, създадени по проекта „Алтернатива за ранно детско развитие”, по който бенефициент е Община Дупница, а финансирането е осигурено от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Имаше песни, танци, много музика, смях, забавления за децата, лакомства и подаръци, осигурени от Община Дупница. Подаръците бяха осигурени от добрия старец Дядо Коледа, който имаше асистентки – две Снежанки. Получи се хубаво коледно тържество, на което децата, родителите, а пък и гостите експерти, всички се забавляваха, донесоха коледния дух на децата.

Фокус: Това не за първи път се прави при вас?

Десислава Иванова: Да, разбира се. Проектът се изпълнява вече трета година, като наскоро неговото финансиране беше удължено с още 14 месеца. Услугите, които са създадени по този проект, са насочени към деца от 0 до 7 години, които са от уязвимите групи. Акцентът на тези уязвими групи е ромската общност, но също така потребители на услугите са и всички деца, които са от социално слаби семейства. Предлагат се услуги като ранна превенция на уврежданията, формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и планиране и още ред други услуги, които наистина са насочени към това,децата от рисковите групи да бъдат предпазени от социално изключване и да могат да растат като едни достойни жители на Община Дупница и граждани на Република България.

Фокус: Как приемат тези инициативи самите деца?

Десислава Иванова: Децата се радват и приемат всяко внимание с много възторг. По – трудна е работата с родителите. Там са насочени усилията на експертите, за да могат да показват на родителите какви са им пропуските в техните действия при отглеждането на децата им, да могат да ги консултират основно по отношение на това, че децата трябва да ходят на училище, че образованието наистина е една ценност и гаранция за тяхното равноправно развитие в бъдеще. Предлагат се и други здравни услуги, консултации. За тях работят редица експерти – педиатри, медицински сестри, юрист консулт по проекта и редица други експерти. Целта е да се подпомогне на хората от уязвимите групи да подреждат живота си.

Фокус: Къде имате центрове?

Десислава Иванова: Семейните центрове, където се състояха тържествата, са в кварталите „Гиздова махала”, „Спартак” и „Ценеви” и основният център, където е и административното ръководство на услугите, се намира на последния етаж на поликлиниката.

Фокус: Споменахте, че една от целите и интеграция на тези деца, те да не бъдат изключени от обществото, случва ли се това?

Десислава Иванова: Те са малки деца, до 7-годишна възраст, които още не посещават училище, но някои от тях посещават детска градина и точно това е идеята на проекта и на усилията на експертите, че децата трябва да посещават детска градина и че действително образованието започва от най – ниското ниво – от яслата, от детската градина, които са гаранция за нормален преход към училище. Една от услугите, които предлагаме, е летни училища,  които се предлагат за децата от уязвимите групи и ги подготвят за равен старт при започването на първи клас.

Фокус: Споменахте, че продължавате с изпълнението на проекта, така ли е?

Десислава Иванова: Да. През 2019 година ще продължи изпълнението и предоставянето на тези услуги, които бяха разкрити по проекта, по същия начин, както и досега, като това решение беше взето на национално ниво. Такива проекти се изпълняват във всички големи общини в страната. Чрез осигуреното допълнително финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се гарантира финансирането на услугите  през цялата 2019 година, а след това се очаква тези услуги да станат делегирани от държавата дейности, тоест издръжката им да продължи от републиканския бюджет, като предстои на национално ниво да се вземе решение точно под каква форма ще продължи функционирането на тези услуги.

Фокус: Какво ще пожелаете на децата, на вашите колеги?

Десислава Иванова: На всички бих искала да пожелая да са живи и здрави, защото здравето е най – голямото богатство за човека. Пожелавам на всички да не разбират, че това е най – голямото богатство когато го загубят, защото действително когато човек го споходи някаква беда, започва да оценява някои изконни човешки ценности. Така че на първо място всички да са живи и здрави и понеже е Коледа, нека да не забравяме коледната магия и всеки да бъде споходен от мъничко вълшебство.

Венцеслав ИЛЧЕВ