Десислава Иванова, Община Дупница: 683 деца и техните семейства са се възползвали от продължаващия проект

Радио "Фокус" - Кюстендил

Ръководителят на проекта „Алтернатива за ранно детско развитие” в Дупница Десислава Иванова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Иванова, децата в община Дупница на възраст от 0 до 7 години получават шанс за предоставяне на специализирани услуги за ранно детско развитие за още една година по проект на Общината финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, какво доведе до тази възможност?

Десислава Иванова: Да, това е най – мащабният проект в социалната сфера, който Община Дупница изпълнява в последните години. Мащабен не само като стойност на финансирането, което не е никак малко, новият размер на безвъзмездната финансова помощ става 1 498 637 лева, но и най – мащабен поради големия брой потребители, които са обхванати. Проектът беше удължен с още една година след решение на комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с което беше осигурено допълнително финансиране за предоставянето на тези услуги и през следващата календарна година. До този момент редица семейства от Община Дупница от уязвимите общности се възползваха от услугите, които предоставяме, а те са наистина много специфични, важни и полезни за пълноценното развитие на децата.

Фокус: Какви са самите услуги, предоставяни за децата и за техните семейства?

Десислава Иванова: Услугите са ранна интервенция на уврежданията, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания и деца със специални потребности, формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа, подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата за равен старт в училище и семеен център за деца от 0 до 3 години. Това е много широк спектър от медико –  социални услуги, в които с децата и техните семейства работят   педиатри, социални работници, логопед, рехабилитатор, медицински сестри, гинеколог и акушерка, както и юрист и стоматолог, които предоставят консултации на децата и техните семейства, на бъдещи родители.

Фокус: Каква е целта на тези услуги?

Десислава Иванова: Целта е да се постигне превенция на социалното изключване на децата и семействата от уязвимите общности. Специалистите работят както в центровете, които сме създали по проекта, така и на терен. Основно се разчита на работата на терен, където хората се срещат със семействата, посещават и техните домове. Това наистина са уязвими общности, които живеят в известна изолация от околния свят и от обществото и обществените услуги. Затова много е важно да се осъществи първо директния контакт с потребителите, да ги убедим в необходимостта от ползването на определени обществени услуги именно, за да имат децата един по – добър шанс за социална реализация в бъдеще.

Фокус: Дали тези услуги вече са разпознаваеми от самите общности, за които говорите и дали са търсени от тях?

Десислава Иванова: Да, определено са търсени от нашите потребители. Самият брой на потребителите до момента е показателен за това. Общо 683 деца и техните семейства в тези три години са преминали през различните услуги, като особено ценни са услугите за децата с увреждания, тъй като осигуряването на безплатни консултации с психолог, с рехабилитатор, с логопед, дори и вкъщи, когато е необходимо, е много полезно. Когато тези семейства с в уязвимите общности в изолирани махали, където дори не знаят за възможностите от дадени услуги, които биха подобрили състоянието на децата и биха дали по – добър шанс за живот в бъдеще. Особено ценна е и услугата семеен център за деца на възраст от 0 до 3 години, където се подпомагат младите майки и семействата с малки деца да търсят една по – добра реализация на пазара на труда, като там имат възможност целодневно напълно безплатно да оставят децата си за обгрижване от нашите специалисти и по този начин да се реализират на пазара на труда и междувременно да изпълняват свои други обществени задължения.

Фокус: Споменахме, че тези услуги продължават да се предоставят за още една година, така ли е?

Десислава Иванова:  Да, вече е сключено допълнително споразумение към Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с което срокът за изпълнение на проекта се удължава до 31.12.2020 г., като е осигурен допълнителен финансов ресурс в размер на 401 503,68 лв. Така общата стойност на бюджета става 1 498 637,38лв. Това е вторият по мащаб проект по цялата схема на национално ниво, веднага след този на Столична община. Предвижда се след края на проекта услугите да се предоставят като делегирани от държавата дейности. Това е най-мащабният проект в областта на социалната сфера, който Община Дупница реализира от началото на този програмен период.

Венцеслав ИЛЧЕВ