Местни избори 2019: Десислава Йонкова, ОИК-Велико Търново: Жалбата за возене на кандидат от Велико Търново в джипа на Бойко Борисов е неоснователна

Снимка: Pixabay.com

Остават само два дни до края на предизборната кампания. Подготовката за изборния ден във Велико Търново протича нормално. Текат обучения на членове на секционните избирателни комисии. Тази година на местните избори няма да има подвижна избирателна кутия, тъй като няма достатъчно подадени заявления на граждани за гласуване чрез нея. Повече за самата подготовка в ОИК в старата столица, както и за подадената жалба във връзка с премиера Бойко Борисов и един от кандидатите за кмет на общината ни разказва в интервю за Радио „Фокус“ – Велико Търново председателят на комисията Десислава Йонкова.

Водещ: Г-жо Йонкова, нека да обобщим как върви подготовката за изборите във Великотърновски регион към момента и можем ли да очертаем по-важните решения, които са взети?

Десислава Йонкова: За момента изборният процес протича нормално, делово. Взети са съответните решения от ОИК-Велико Търново в сроковете, които са предвидени в Изборния кодекс. На територията на община Велико Търново има 139 секции, като в законово регламентирания срок – до 12 октомври не се събраха повече от 10 заявления от лица с увреждания на зрението или двигателния апарат и поради тази причина няма да има секция с подвижна изборна кутия. За момента имаме стандартни 139 секции като е възможно в социалните домове и в лечебните заведения да се разкрият допълнително такива, ако имат над 10 гласоподаватели. Това става в рамките на 48 часа преди изборния ден.

Взети са съответните решения от страна на ОИК, които са свързани с оповестяване на мерките, позволяващи на хората със затруднено зрение или с проблем в придвижването, да се придвижат и да гласуват в изборния ден. На територията на община Велико Търново има регламентирани няколко секции, които са с по-добър достъп. Това са Секция 25 в ДГ „Ивайло“, Секция 28 в ОУ „Петко Р. Славейков“, Секция 60 в СУ ,,Г. Живков“, Секция 75 в СУ ,,Вела Благоева“, Секция 95 в ДГ ,,Пламъче“ – гр. Дебелец и Секция 106 в ОУ ,,Хр. Смирненски“- с. Самоводене. Пред всяка една от тези секции ще се сложат обозначителни знаци, които са регламентирани в Решение №953 на ЦИК. Освен това има възможност всички тези лица да изберат секция по техен избор на територията на населеното място, на което имат адрес и да гласуват, като в този случай се дописват в списъка. Трябва да се знае, че лице, което е с адрес в Горна Оряховица не може да гласува във Велико Търново, тоест трябва да има адрес в населеното място и да има уседналост от 6 месеца.

Община Велико Търново е предоставила телефон за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден – 062/619 119. В рамките на целия изборен ден е осигурено превозно средство, снабдено с платформа и инвалидна количка, така че лицата, които не могат сами да се придвижат до изборното помещение, имат тази възможност. Запазва се възможността тези лица да използват и придружител в изборната секция, като това е лице, което те следва да определят. Разбира се лица, които имат други качества в изборния процес /застъпници, наблюдатели, членове на СИК и т.н./ не могат да участват като придружители.

От страна на ОИК-Велико Търново в момента се провеждат обучения на членовете на СИК като вчера в 10.00 ч. беше обучението по отношение на членовете на извънградския център, а в 17.00 ч. вчера и по същото време в четвъртък ще има обучение на членовете на СИК от град Велико Търново.

Водещ: Има ли други важни срокове, които предстои да изтекат?

Десислава Йонкова: Регистрираните за участие в изборите партии и коалиции имат възможност до предизборния ден да регистрират застъпници и представители в ОИК. Този срок все още тече, така че всички партии могат да се възползват от тази законова възможност. Тези лица се регистрират с решение на ОИК, тъй като по отношение на застъпниците се издават удостоверения, а представителите се включват в публичен регистър и се оповестяват на сайта на ОИК.

Водещ: Нека да припомним как ще се гласува?

Десислава Йонкова: В град Велико Търново ще се гласува с две бюлетини –  за кмет на община и за общински съветници. В 13-те населени места, в които ще има и избор за кмет на кметство, ще се гласува с три бюлетини. Съгласно указанията на ЦИК гласоподавателите могат да преценят дали да гласуват за всички видове избор или съответно да гласуват само за един. Запазва се начинът на гласуване с Х или V, което трябва да бъде поставено само в едно от квадратчетата на съответния кандидат за кмет или на съответната листа на партия или коалиция за избор на общински съветници. От дясната страна на бюлетината ще има 37 кръгчета, които отговарят последователно на общинските съветници. Който иска да гласува за преференция, трябва да го направи също със знак Х или V. За да има действителност на бюлетината, гласоподавателите трябва да пишат с химикал със синьо мастило. Действителни са бюлетините и които имат отбелязано квадратче „Не подкрепям никого“. В случаите, в които има отбелязана повече от една преференция, се приема, че бюлетината е без преференция. Ако има отбелязване за съответната партия или коалиция с Х или V, но няма отбелязана преференция, по смисъла на Изборния кодекс, гласът отива за първия кандидат.

По отношение на изборния ден, както наскоро преминалите избори, той ще започне в 7.00 ч. и ще приключи в 20.00 ч. Секционната избирателна комисия отваря помещението ако повече от половината от нейните членове са на място и имат кворум да взимат решения.

Водещ: Може ли да споменем какво се случва с жалбата, свързана с возенето на един от кандидатите за кмет на Велико Търново в личния автомобил на премиера Борисов? Тя беше подадена и до ЦИК, но миналият петък беше върната отново към ОИК-Велико Търново.

Десислава Йонкова: Имаше подадена жалба от коалиция по отношение на единия кандидат, който се е движил и е бил в колата на министър-председателя и ставаше въпрос за клип, който е качен на страницата на Бойко Борисов във фейсбук. ОИК-Велико Търново прие, че няма на лице някаква нелоялна или агитационна дейност, която е в разрез с Изборния кодекс, доколкото социалните мрежи за изключени от приложното поле на Изборния кодекс. Това решение на ОИК-Велико Търново беше предадено на ЦИК от страна на същата коалиция като тя от своя страна на 18 октомври се е произнесла с решение, в което приема, че преписката трябва да се върне на ОИК-Велико Търново, за да се изследват отново данните, които са дадени в допълнителната жалба, в която пише, че има и други медии, които са представили тази информация. Проектът на решение не е бил гласуван с квалифицираното мнозинство от 2/3. В този смисъл имаме решение за отхвърляне на проекта на решение, което подлежи на самостоятелно обжалване, но от друга страна не поражда задължение на ОИК-Велико Търново да предприема каквито и да било действия и отново да изследва преписката. Самото решение на ЦИК подлежеше на съдебно оспорване пред Административен съд Велико Търново като нямаме данни в тридневния срок, който е отреден в закона, да е обжалвано.

Водещ: Тоест с по-прости думи жалбата е неоснователна?

Десислава Йонкова: ОИК-Велико Търново е приела, че жалбата е неоснователна, а горестоящият административен орган не е събрал необходимото квалифицирано мнозинство, за да приеме, че ОИК-Велико Търново има пороци или неясноти, които трябва да изследва допълнително. Поради това не сме предприели никакви последващи действия. Нямаме данни това решение на ЦИК и първоначалното решение на ОИК-Велико Търново да е оспорено пред Административен съд Велико Търново.

Водещ: Има ли основателни жалби до момента и какви са те?

Десислава Йонкова: Ще се опитам да не навлизам в подробности на видовете жалби. Повечето касаеха агитационни материали, плакати и билбордове. Някои от тях сме приели за основателни, а други не. Всички жалби и решенията по тях са качени на сайта на ОИК-Велико Търново. Имаме регистър на жалбите и там се вижда всичко – решение на ОИК, на ЦИК и на Административен съд Велико Търново. Има и линк ако се е стигнало до съдебно решение. Всички граждани, които имат желание да се запознаят с подадените жалби и решенията по тях могат да го направят на интернет страницата ни.

Водещ: Обикновено социологически агенции в последната седмица ви представят информация къде ще правят екзит пол и паралелно преброяване. Има ли вече регистрирани такива?

Десислава Йонкова: Към настоящия момент няма регистрирани агенции за екзит пол, но те обикновено го правят през последните 2-3 дни, така че по всяка вероятност все някъде в община Велико Търново ще се провежда такова.

Рени АТАНАСОВА