Десислава Консулова, Басейнова дирекция „Черноморски регион“:  За първи път през тази година няма постъпил сигнал за замърсяване на Шокъровия канал на Офицерския плаж във Варна  

Десислава Консулова, директор на Басейнова дирекция „Черноморски регион“  в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Консулова, защо на 31 октомври отбелязваме Деня на Черно море?

Десислава Консулова: 31 октомври  е Международният ден за опазване на Черно море от замърсяване и е определен за такъв във връзка с подписването на Стратегическия план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море през 1996 г. Денят е определен като символ на съпричастност на всички жители и граждани на черноморското крайбрежие с цел опазване на околната среда.

Фокус: Каква е историята на този ден и какво трябва да ни напомня?

Десислава Консулова:  Историята на този ден ни напомня за грижите, които всеки трябва да полага. Вселило се е мнение в хората, че държавните институции са единствените отговорни за морската околна среда, но и всяко едно дете трябва да бъде научено от най-ранна детска възраст какво би му осигурило една чиста и  стопанисвана среда.

Фокус: Какви инициативи са предвидени за Деня на Черно море?

Десислава Консулова:  Възпитаниците от детска градина „Малкият принц“  заедно с експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ почистиха Офицерския плаж във Варна по случай Деня на Черно море.  Друга инициатива  по повод деня бе  проведена в Бургас-  участие в национален форум, организиран от Областна администрация – Бургас. Форумът беше свързан с идеите за опазване на морската околна среда. Участниците, явили се  в националния ученически конкурс „ Морето – не за една ваканция“, бяха наградени. Най-важното е, че от черноморската комисия за опазването на Черно море в Истанбул  има традиция на този ден да връчва награди на най-заслужилите институции с най-голям принос в опазването на околната среда. За България тази година номинацията е дадена на ОУ „Йордан Йовков“ – Каварна.  Училището е от част от международната  мрежа екоучилища, носител на „Зелен флаг“ от 2012 г. и е едно от учредителите  на българския младежки воден парламент.

Фокус: С какво е специфично Черно море, с което се отличава от другите морета?

Десислава Консулова:  Черно море е специфично море, с уникален характер и с това, че е затворено море. Шестте държави, които са около него, трябва да полагат нужните грижи за опазването му от замърсяване. Поради тази причина през 1992 г. се подписва конвенция за опазване на Черно море от замърсяване , а през 1996 г. – Стратегическия план, който изпълнява целите, поставени в конвенцията. Черно море на практика е море, в което влизат води, които следва да бъдат с нужното качество, има вток на много реки. Заради втока на тези сладки води са предприети мерки за намаляване на еутрофикацията. По данни 30 % от замърсяването  на морето е от река Дунав. България и Румъния са единствените членки на Европейския съюз, които прилагат изискванията на европейското законодателство. Още от 2009 г. двете държави искат да въведат Европейската комисия в управлението на черноморската Комисия. По време на председателството на конвенцията за опазването на Черно море от замърсяване през 2015 г. бе изготвен един регионален план за отпадъците, който се обсъждаше дълго време и не беше приет предвид опозицията на Русия. На 34-тата среща на комисионерите в Истанбул преди дни, шестте черноморски държави, подписали Стратегическия план за действие за опазване на Черно море,  са приели и  ратифицирали регионален план за отпадъците и с изпълнението на тази мярка се изпълнява и една от основните мерки , които България и Румъния имат във връзка с изпълнението на задълженията по рамковата директива за водите „Морска стратегия“. Сега пред нас стои изготвяне и на национален план.

Фокус: Кои са основните замърсители на Черно море и какво е състоянието на морето в момента?

Десислава Консулова:  Основните източници на замърсители на Черно море  са еутрофикация, химично замърсяване, замърсяване с нефтени разливи, както и от наземно базирани източници. Във връзка с предотвратяването  на замърсяванията в националното законодателство са въведени закони, наредби, които компетентните органи контролират. „За нашето черноморско крайбрежие качеството на водите върви към тенденция на устойчиво подобряване. Видим е резултат от извеждането на дълбоководните зауствания от действията, които бяха предприети в рамките на оперативната програма  2007-2013 г. с реконструкцията и модернизацията на пречиствателните станции по черноморското крайбрежие. Все повече се засили работата на общинските администрации по отношение на контрол на нерегламентирани зауствания в деретата . За първи път през тази година няма постъпил сигнал за замърсяване на Шокъровия канал на Офицерския плаж във Варна. Тази година Община Варна установи 5 незаконни зауствания, а след взетите мерки,  те бяха отстранени.