Десислава Костадинова, ГЕРБ: Имаме уверението, че през тази година броят на изнесените консулски дни в нашите представителства в чужбина ще се увеличи двойно

За работата на парламентарните комисии и по-специално на Комисията по политиките за българите в чужбина, Радио „Фокус“ – Пазарджик потърси за коментар депутата от ГЕРБ Десислава Костадинова.

Фокус: Г-жо Костадинова,  Комисията по политиките за българите в чужбина, в която и вие участвате, засегна темата за дейностите на Министерството на външните работи за провеждане на изнесени консулски дни през 2018 г. и използването на системата за Електронни административни услуги на ведомството в тази насока. Вие изслушахте представители на различни ведомства, които предоставиха интересни данни, които касаят нашите сънародници зад граница. Кажете ни повече за тях?

Десислава Костадинова: Нашата комисия бе създадена именно, за да следим процесите, които са насочени към българите в чужбина, да работим за подобряването на всяка дейност свързана с тях. Получихме уверение от министерство на външните работи, че ще се предприемат стъпки през настоящата година броят на изнесените консулски дни в нашите дипломатически и консулски представителства да се увеличи двойно. През 2017 г. тези дни били 36 и са предоставени услуги на 2 331 българи, в това число са предоставени също услуги за издаване на лични документи за самоличност от порядъка на 1 140 броя. В момента Външно министерство разполага с 16 мобилни станции за издаване на документи за самоличност, които се надяваме през тази година, че ще успеят да удвоят. От друга страна с решение на Министерския съвет беше одобрен централизиран модел за персонализация на българските лични документи, който трябва да даде повече сигурност и защитеност на документите, които издава българската държава. Следващата стъпка, която правителството предприе е свързано с новото поколение български лични документи. Вече ще имаме нов вид паспорт, който ще е с 10-годишна валидност, най-вероятно ще има право на избор от гражданите дали паспортът да е с 5 или 10-годишен срок. ОТ МВР ни уверяват, че образците на новите документи за самоличност тази есен. И тук идва моментът, който е важен за нашите сънародници в чужбина. За тях ще бъде предложено на Министерски съвет облекчаване в сроковете на издаване на документите за самоличност, обикновената поръчка да бъде от 90 на 45 дни, а бързата поръчка да е от 60 на 30.

Фокус: Българите зад граница ще получат ли и други облекчения?

Десислава Костадинова: Да, друго предложение на Външно министерство е нашите сънародници да получават документите за самоличност и чрез куриерска или пощенска услуга, за да се налага да ходят два пъти до българските дипломатически и консулски представителства. През миналата година по консулски път са издадени около 50 хиляди паспорта и това е далеч от годините, в които има пик в смяната на документи. Именно това налага облекчаване на административната тежест.

Фокус: Всъщност една от целите на правителството е намаляване на административната тежест, което до голяма степен зависи от електронните услуги.

Десислава Костадинова: Точно така. За това е хубаво е нашите сънародници да знаят, че Министерството на външните работи предлага набор от електронни услуги, които са достъпни за български граждани. В това число юридически лица, туристически агенции и туроператори. Проектът е-Services е реализиран още през 2015 г. Той предоставя възможност на български граждани онлайн да кандидатстват зад граница за получаване на услугите съответно за подновяване на лична карта, задграничен паспорт и свидетелство за управление на моторно превозно средство. Но за това се изисква квалифициран електронен подпис. Системата е-Services поддържа още няколко услуги, които са: предоставяне на възможност на Нотариалната камара за проверка на свидетелства, легализации, документи – съдържание и преписи, удостоверени в нашите консулски служби, които Нотариалната камара е в състояние да проверява онлайн посредством тази система.  Другата услуга, която се поддържа от същата система, е функционалността „Пътувам за“. Това е много полезна и съществена услуга, която се поддържа за български граждани. При напускане на територията на България всеки гражданин може спокойно с кратка анкета да регистрира намерението си за къде възнамерява да пътува, колко време ще пребивава в тази държава. Това дава инструмент на Външно министерство, ако възникне инцидент или кризисна ситуация, да бъдат информирани тези граждани по най-бързия начин, а и да даде обективна оценка колко български граждани пребивават на територията на тази държава в момента. Другият набор електронни услуги, които поддържа Външно министерство, са е-Виза, която е разпространена като система на територията на Русия, Украйна, Беларус и Турция. Основната функция на системата е-Виза е предоставяне на корпоративен достъп на туристически оператори, които могат да регистрират групови списъци на апликанти, които желаят да посетят България, което ускорява неимоверно много услугата по издаването на визи. Системата е-БДС дава възможност на граждани да попълнят онлайн заявление за издаване на нови лични документи, да запазят час и време, удобно с приемното време в консулската служба, да се явят на място и посредством сканиране на QR код да бъде обработено тяхното заявление в кратки срокове. Системата е-АОГ – Електронно административно обслужване на граждани. Тази система физически се обслужва в България. Това са услуги на граждани, които са извършени на територията на България към отдел „Административно обслужване на граждани“ към Дирекция „Консулски отношения“, където тези граждани получават услугата – легализации, заверка на документи, частни документи, полагане на апостил.  С това разбира се не се изчерпват предоставяните електронни услуги.

Ваня НИКОЛОВА