Десислава Костадинова, ГЕРБ: Увеличава се делът на евросредствата, с които се подобряват условията на живот и на труд у нас

За работата на Народното събрание и свършеното през 2017 година, Радио „Фокус“ – Пазарджик потърси за коментар депутата от ГЕРБ Десислава Костадинова.

Фокус: Краят на една година винаги е време за равносметка. Каква е вашата професионална оценка на 2017-та година?

Десислава Костадинова: Тази година започна интересно в политически план. Знаете имаше предсрочни избори. След тях имах възможност да започна втория си мандат като народен представител от Пазарджишкия избирателен район. Един от основните акценти и към момента, разбира се е започващото след дни председателство на Съвета на Европейския съюз. България за първи път ще оглави Съюза. Виждате какво доверие имат европейските ръководители към нашия министър-председател Бойко Борисов. Но за председателството ще говорим достатъчно и през 2018-та. Може би ще е интересно да цитирам малко цифри. В новия мандат сме приели 72 закона, 181 решения и две декларации.  Това се е случило на 92 пленарни заседания. Ние приехме ключови нови закони. Такъв е законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Гласувахме още закон за държавните помощи, закон за концесиите, закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. и др.  Иначе, още в средата на годината стана ясно, че в следствие на цялостната политика на правителството на премиера Бойко Борисов България е на 3-то място в ЕС по нисък дълг. Министерството на финансите изплати външен дълг за близо 2 милиарда лева. Българският дълг остава много далеч от средния за ЕС, който е 86% от БВП. Пред страната  няма други големи плащания по външния дълг до 2022 година.  И като говорим за пари и за милиарди трябва да отбележа, че тази година ние приехме бюджет за 2018-та година, който е най-добрият за последните 10 години. Имаме завишаване на средствата в основните направления. Ще има повече пари за заплати в сектори като образование, сигурност, социални дейности, култура. През следващата година минималната работна заплата ще стане 510 лв., а минималната пенсия – 200 лв. 750 млн. лв. ще бъдат отделени за увеличение на заплатите на държавните служители.  Преди Коледа правителството одобри допълнителни разходи от 1 млрд. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Тези средства са до размера на одобрените за изпълнение на Програмата и са предназначени за изплащане на задълженията по чл. 2 от постановление на Министерски съвет от 2015 година, с което министерството превежда към Българската банка за развитие дължимите суми по изпълнението на Програмата. Ще припомня, че вторият милиард за финансиране на Програмата бе одобрен с решение на 43-ото Народното събрание от януари тази година 2017 г. Чрез изпълнението на Програмата за първи път в България има ясна политическа воля за мащабно финансиране на мерките за енергийна ефективност в жилищния сграден фонд, тъй като този сегмент изостана значително по нива на енергийна ефективност в сравнение със сградите за обществено обслужване. Не бива да пропускаме и средствата, които идват от Европейския съюз. През втория за нашата страна програмен период имаме достъп до средства в размер на 9.9 млрд. евро, предназначени за съфинансиране на 10 програми. В сравнение с периода 2007–2013 г., разполагаемият ресурс е по-голям с 5.2%. За първите 6 месеца на тази година, когато бе направен анализ, стана ясно, че изпълнението на преобладаващата част от програмите е в начална фаза, като са извършени плащания по програми на стойност над един милиард и 200 милиона евро 1 239 667 948 евро, в т.ч. средства от ЕС в размер на повече от 1 милиард евро 3. Към края на ноември заместник министър-председателят Томислав Дончев обяви, че над 5 милиарда евро или 45% са договорените суми по оперативните програми за периода 2014-2020 г. В сравнение с предходния програмен период имаме над 25% увеличение на подадените проектни предложения, 4,5 млрд. лв. повече договорени суми, близо 3% увеличение на плащанията. В резултат на интервенциите, финансирани по оперативните програми имаме положителна промяна по отношение на икономическата активност на трудоспособното население, коефициентите на заетост и безработица. Това се дължи основно на преки ефекти от вливането на средствата в икономиката като откриване на работни места. Същевременно, по-високата заетост и редуцираната безработица позволяват ускоряване на растежа на доходите. И ще ви дам един пример. По Програмата за развитие на селските райони за настоящия програмен период са сключени 4 149 договора. По тях агробизнесът и общините ще направят инвестиции за близо 1, 469 млрд. лева и получат субсидии от над 883 млн. лева. До момента изпълнението на програмата се равнява на 33% от общия й бюджет.  Благодарение на политиката на ЕС за развитие на селските райони много от малките български общини имат възможност да реализират проекти, важни за икономическото, социалното и екологичното развитие на териториите. През настоящия програмен период възможности за инвестиции в малките населени места дава „ПРСР 2014 – 2020“ с общ бюджет над 5, 7 млрд. лева.

Фокус: Имаше ли добри финансови новини и за Пазарджишка област?

Десислава Костадинова: Да. Ще припомня, че за образователна инфраструктура по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще бъдат усвоени 631,9 милиона лв. От тях близо 17 милиона лева ще бъдат предоставени на четирите общини от Пазарджишка област, които са част от ОП “Региони в растеж“. Това са Пазарджик, Велинград, Панагюрище и Пещера. Първите три са част от 39-те големи общини у нас. За обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в община Пазарджик ще бъдат инвестирани 7 941 085,71 лв. В Панагюрище ще бъдат финансирани проекти за 5 929 237,02 лв. Проектите са за ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи.  За обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ –  Велинград са предвидени 1 300 000,00. Там ще се изгради  многофункционална зала, включваща физкултурен салон, съблекални със санитарни помещения, фитнес и заседателна зала. За подобряване качеството на образователната спортна среда  ПГСС „Царица Йоанна“ Пазарджик ще получи 1 300 000,00 лева.  Община Пещера усвои 388 330,10 за повишаване на енергийна ефективност на Общински детски комплекс.  За близо 130 милиона лева са бюджетните взаимоотношения на общините от пазарджишка област. 12 милиона повече са парите за образование. Със свое постановление от ноември месец Министерски съвет одобри допълнителен трансфер по бюджетите на 6 общини от нашия регион. Средствата ще се използват приоритетно за ремонт на общинска улична мрежа на територията на различни населени места и за реализиране на инфраструктурни проекти в подкрепа на общинската социална и жилищна среда, уточни Костадинова. Най- голямата сума от близо 3 милиона лева е за Община Пещера. Средствата са за ремонта на околовръстното шосе. С предишно постановление на Министерски съвет, на Общината бяха предоставени 2 милиона лева. Така с двата транша вече ще е налична цялата сума за пълна рехабилитация на отсечката свързваща пътя Пазарджик-Батак с шосето Пещера-Брацигово, където ще се изгради и кръгово движение. 1 милион лева правителството отпусна на Община Септември за ремонт на улици във Виноградец. За ремонт на улици в Нова махала Община Батак ще получи 417 000 лв., 733 000 лв. допълнителни ще има Община Велинград за аналогични дейности в селата Долна Дъбева, Юндола и Бутрева. 500 000 лв. ще получи Община Ракитово и 400 000 лв. са за Община Сърница. На последното заседание на Правителството бяха гласувани допълнителни  средства за 22 общини у нас за ремонт на пътища и ВиК мрежата. Сред тези общини е и Пазарджик. По-рано през годината имаше и други подобни решения, с които бяха отпуснати средства за изграждане на училище и детска градина в две от селата на велинградската община. Допълнителни пари през лятото получиха общините Батак – 290 000 лв. за изграждане на водопровод и канализация в с. Нова Махала, Ракитово – 340 000 лв. за подмяна на водопровод в гр. Костандово, както и Сърница – 500 000 лв. Ще припомня и едни цифри свързани с нашата област и със средствата от Европейските фондове, по проекти, за които има сключени договори, изпълняват се или са приключили в рамките на този планов период. Според справка в системата ИСУН в община Пазарджик по европрограми се усвояват почти 25 милиона лева. Близо 19 милиона лева е стойността на проектите в община Пещера, малко над 17 800 000 е цифрата за община Панагюрище. В община Велинград се усвояват малко под 11 милиона лева, за община Септември сумата е малко над 5 300 000 лв. Или общо само в тези 5 общини има одобрени проекти за почти 78 милиона лева. Като правим уточнението, че се касае за проекти, както на обществени, така и частни организации. Това е един огромен финансов ресурс. С тези средства се подобряват условията на живот, условията на труд, градската среда.

Фокус: Говорейки за толкова много пари няма как да избегнем може би най-обсъжданата тема в дните преди празниците, а именно мораториума върху нови лекарства, който в последствие беше отменен.

Десислава Костадинова: Едва ли ще кажа нещо, което вашите слушатели вече да не са чули. Но искам да акцентирам върху това, че наложеният първоначално мораториум нямаше да ощети нито един пациент, всеки болен щеше да има лечение. Целта на тази стъпка бе единствено и само да ограничи изтичането на пари от Здравната каса. Ние стигнахме до решението да отменим мораториума, защото не можем  да допуснем някои политически партии да спекулират със страховете на хората. Параграф 6 отпадна, защото искаме в тези светли дни, когато всички празнуваме хората да не изпитват страх. Неморално е да се заиграваш с тревогите на хората. Нека българите знаят, че ГЕРБ няма да спре да се бори с източването на финансови ресурси от касата. Да не говорим, че всеки от нас има болни хора в семейството си, имам колеги, които се борят с тежки диагнози. Призовавам българите да не вярват в чисто политическото говорене на определени партии и техните лидери. Нека всеки помисли върху това, че ако мораториумът беше толкова опасен за хората със сериозни заболявания, това би означавало, че ние сме приели норма, която да застраши живота на наши близки и приятели. Лично аз като внучка, дъщеря, майка не бих допуснала, в който и да е момент да извърша действия, с които да навредя на най-близките си и на който и да било човек.

Фокус: Докато вървеше дебата за мораториума, вие самата организирахте безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата и щитовидната жлеза.

Десислава Костадинова: Така е, заедно с моя екип и „Сдружение онкоболни и приятели“ – Пазарджик за втора поредна година организирахме такива прегледи в родния ми град Пещера. Тази година те бяха извършени с нов ехограф, закупен от сдружението след дарителска кампания, подкрепена от вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева. Този ехограф позволява да се прегледат както млечната жлеза, така и щитовидната жлеза. В рамките на ден бяха прегледани 45 жени. Аз самата също се прегледах. Целта на тези прегледи е една основна – да провокирам хората да мислят за своето здраве, да отделят време и да направят профилактичен преглед. Важна е профилактиката и превенцията на всяко заболяване. Ранната диагноза дава големи шансове всяка болест да бъде преборена.

Фокус: Смятате ли, че хората ще се вслушат в този съвет?

Десислава Костадинова: Надявам се ако не послушат мен, да послушат своите близки, които са направили профилактичен преглед. Знаете ли колко облекчаващо бе да видя жени, излизащи от кабинета да се усмихват, защото са се успокоили, че са здрави.

Фокус: Кое искате вие самата да поставите като акцент в работата си в 44-то Народно събрание?

Десислава Костадинова: Много е трудно да се направи обобщение. Важни са както законопроектите, които гласуваме, така и работата ни по места. В пленарна зала гласуваме много важни промени в законите, но много често те остават извън фокуса на вниманието. За съжаление опозицията старателно се старае да провокира скандали, които да заглушават добрите новини.  Например, мисля, че на 13 декември, приехме промени в Кодекса на труда, които ще гарантират допълнителна защита на правата на работниците и служителите, когато работодателите не им изплащат трудовите възнаграждения и обезщетения. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ вече има възможност да предявява пред съда искова молба за откриване на производство по несъстоятелност от името на най – малко 1/3 работници от предприятия, в които два месеца не са изплатени работни заплати. Покрай приемането на тези промени, научихме, че от началото на 2017 година са изплатени трудови възнаграждения и обезщетения на близо 10 000 работници със забавени трудови възнаграждения и заплати на стойност над 18 млн. лева. Преди вече три месеца приехме промени в Закона за интеграция на хората с увреждания, които облекчават гражданите по отношение на изискваните от тях документи.  На директорите на дирекциите „Социално подпомагане“ или оправомощени от тях длъжностни лица се осигурява безплатен достъп до Национална база „Население“ и при необходимост да се изисква по служебен път информация от държавни и общински органи, като те са длъжни да я предоставят безплатно в 14-дневен срок от датата на искането. По този начин освен, че ще се намали броят на изискваните от гражданите документи, ще се създаде правна сигурност и ще се намали възможността за дублиране на социални плащания и за злоупотреби със социални права. Социалната оценка вече няма да включва мотивирано предложение за отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия. Мога да дам още много такива примери и те всички са акцент в работата ми. Това са все решения, които не са намерили гръмко отражение, но са важни за много хора. Другата много важна част от работата ми като народен представител е присъствието ми в моя избирателен район – Пазарджишка област. Единият инструмент за срещи с хората са предварително заявени приемни. Много повече обаче са неофициалните лични срещи по места. Обичам да пътувам из нашия красив регион. Ходя на място, мога да кажа във всяка община, изслушвам проблемите на хората. Щастлива съм, когато има такива, които просто искат да се видим, без да ми поставят задачи и проблеми. Съвсем на скоро приех в парламента дечица от НУ“Михаил Куманов“. Посетих зала, в която се тренират смесени бойни изкуства, където видях едни прекрасни млади хора. Всичко това обаче е за сметка за по-малко време със семейството, което сега, в празничните дни се надявам частично да компенсирам.

Фокус: Изпращаме 2017-та година и ще посрещнем новата година. Какво ще пожелаете на нашите слушатели?

Десислава Костадинова: Най-важното е да са здрави, да са щастливи, да откриват красотата и в най-дребните детайли на живота. Нека имат повече вяра!

Ваня НИКОЛОВА