Десислава Костадинова, депутат от ГЕРБ: Борбата с корупцията си остава ключова в работата на правителството

Народният представител от ГЕРБ Десислава Костадинова в интервю за Радио „Фокус“ – Пазарджик за предаването „Време за политика“.

Фокус: Г-жо Костадинова, започна работата в 44 народно събрание през 2018 – председателство на ЕС, вот на недоверие, Истанбулска конвенция? Какъв е вашият коментар?

Десислава Костадинова: Така е, не може да се каже, че политическият живот у нас е скучен. Ще си позволя да започна с позитивното. 44-то Народно събрание е първото, което ще запише в програмата си домакинство на шест парламентарни събития по време на Българското председателство на ЕС. Това е едно сериозно предизвикателство пред нас като народни представители и като цяло за управляващите. Нашият мандат идва 11 години след като България влезе в съюза и малко по-рано заради друго уникално събитие, каквото е Брекзит. С типичната си българска упоритост и усърдност ние се справихме с предизвикателството да поемем председателството. Всички сигнали, които получаваме от началото на годината са изключително положителни и дават гаранция, че ще успеем да защитим нашите приоритети. А те, както нашите читатели сигурно знаят са бъдещето на България и младите хора, Западните Балкани, цифровата икономика, сигурност и стабилност. Тези 6 месеца на нашето председателство, са шанса ни да бъдем чути, гласът ни да се чува по-силно. Наред с европейските цели, ние трябва да постигаме и националните си цели. И когато очаквахме да имаме състоятелна и аргументирана опозиция, ние се сблъскваме с безсмислени политически страсти. Вместо да водим градивен диалог в и извън пленарната зала, трябва да слушаме политически небивалици, каквито се изговориха твърде много около внесения вот на недоверие.  Разбира се това е нормална демократична процедура, свързана с чисто вътрешни въпроси. Нито аз, нито моите колеги имаме против нея, но трябва да има смисъл, а се видя, че вносителят остана един и в крайна сметка се случи логичното – вотът бе отхвърлен.  Още повече, че борбата с корупцията е ключов приоритет за правителството. Много важно е да се каже, че България прилага препоръките на Европейската комисия в тази област. Нашият парламент е във финална фаза на приемане на закон за борба с корупцията и създаване на независима институция за неговото прилагане.   Последният доклад на Комисията по Механизма за сътрудничество и проверка отчита напредъка и твърди, че „с непрекъснато политическо направляване и решимост за напредък на реформата, България би трябвало да изпълни останалите неизпълнени препоръки в близко бъдеще“. В изпълнение на последователната политика за превенция и противодействие на корупцията, правителството изработи, подложи на обществено обсъждане и прие пакет от законодателни промени през изминалата година.Тук ще припомня, че борбата с корупцията по високите етажи на властта е една от основните задачи на българското правителството, която е заложена в Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015 – 2020 г.). На 20 декември ние приехме Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, който създава ефективен механизъм за противодействие на корупцията по високите етажи на властта, създава единен антикорупционен орган на основата на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, който да анализира и проверява подадените декларации за имотно състояние и конфликт на интереси на лица, заемащи висши държавни длъжности. Разширява кръгът на лицата, задължени да подават декларации, както и кръгът на декларираните обстоятелства. Урежда се процедурата по установяване и отнемане на незаконно придобитото имущество като способ за защита на интересите на обществото и възстановяване на справедливостта, независим от наказателното производство срещу проверяваното лице или свързаните с него лица.  Влизането му в сила бе забавено, защото президентът Радев му наложи вето. На 10 януари го прегласувахме и приехме, предстои да влезе в сила.  Преди това приехме Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. С него се цели ефективно правораздаване при корупционни престъпления по високите етажи на властта и обезпечаване на качествената работа по делата, свързани с корупция по високите етажи на властта, които се следят с особено внимание от обществото.  С оглед компетентността и по-голямата си специализация да решава дела с висока правна и фактическа сложност, Специализираният наказателен съд вече ще гледа корупционните престъпления, за които са привлечени под отговорност лица от т.н. високи етажи на властта – депутати, министри, председатели на държавни органи, създадени със закон или с постановление на МС, ръководството и териториалните началници в Агенция „Митници“, управителя на Националния осигурителен институт, управителя на Националната здравноосигурителна каса, изпълнителния директор и териториалните директори на Националната агенция по приходите, областните управители и заместниците им, съдии, прокурори и следователи, членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите от Инспектората на ВСС. Тези примери са достатъчно ясен знак, че ние предприемаме конкретни да се противопоставим на корупцията във всичките й форми. Политическите ни действия спрямо конкретни случаи на корупция винаги са били прозрачни и най-вече решителни и бързи. А за хората е видно, че именно ГЕРБ е партията, реагирала най-бързо и решително на случаите на корупция. Макар че корупцията няма предпочитана партийна окраска, българите чудесно помнят откъде тръгнаха корупционните практики и кои бяха техните лица. Сега същите хора превръщат темата за корупцията в политически инструмент, с който се надяват да постигнат целите си за смяна на властта. За съжаление БСП се заигра и с друга тема, която разбуни духовете, а именно Истанбулската конвенция. На 23 януари се проведе дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, организирана от председателя на парламента Цвета Караянчева. В дискусията се включиха над 140 обществени организации. Министърът на правосъдието Цецка Цачева отбеляза, че Истанбулската конвенцията е първият инструмент, с който се създава цялостна правна рамка за защита на жените от всички форми на насилие, в това число и домашното насилие. Никой да не може да бъде насилван заради половата си принадлежност и да бъде жертва на физическо и личностно посегателство заради това. Конвенцията се основава на предпоставката, че насилието над жени не може да бъде премахнато без да се инвестира в равенството между жените и мъжете. Конвенцията насърчава ефективно да се внедряват политики за равенството на тези полове, допълни министърът на правосъдието. В хода на дискусията бе подчертано, че съгласно Конвенцията няма задължение за осигуряване на правно признаване на трети пол в националното законодателство. Според българската Конституция бракът е доброволен съюз между мъж и жена и затова няма възможност за признаване на бракове, сключени в други държави, между лица от един и същи пол. Всъщност Народното събрание може да приеме тълкувателна декларация към Конвенцията. И на приемния ми ден в Пазарджик имах разговор на Истанбулската конвенция. Смятам, че е важно да съществува подобен диалог, особено, когато той е градивен. Но не приемам да се спекулира и манипулира информация, която да разделя обществото, още повече, когато става въпрос за истинско политическо двуличие, каквото показаха от БСП при поведението си по отношение на Истанбулската конвенция. Никой не печели от това. В крайна сметка ние ще продължим общественото обсъждаме Конвенцията, за да разсеем страховете и съмненията на хората.

Фокус: Споменахте за приемната в Пазарджик, което ме провокира да попитам какви са вашите приоритети като народен представител и по специално за нашия регион?

Десислава Костадинова: Нека тръгнем от общото към регионалното. Започваме този политически сезон с няколко приоритетни за ГЕРБ законодателни инициативи за укрепване на обществения ред и сигурността, в сферата на образованието и пазара на труда, здравеопазването и въвеждането на нов достъпен модел на здравни грижи. Всичко това, ще достигне и до нашата област. Когато с моите колеги, включени в листата на ГЕРБ-Пазарджик заставахме срещу нашите съграждани в рамките на предизборната кампания ние извеждахме няколко приоритета, сред които бяха разкриване на нови работни места като резултат от икономически просперитет, насочен към увеличаване на доходите и политики в подкрепа на земеделските производители и животновъди. 10 месеца по-късно мога да дам два примера в изпълнение на тези уверения. В Пазарджик бе открит завод на германския производител на авточасти „Костал“. Инвестицията е на стойност 32 млн. евро, а до края на 2022 г.  в предприятието трябва да бъдат вложени общо 100 млн. евро. в заводско оборудване и технологии. Поетапно там ще бъдат назначени на работа 1700 човека. В същото време подписано споразумение за най-големия до момента проект в България, гарантиран със заем от Европейския фонд за стратегически инвестиции, който е централен стълб на плана „Юнкер“ за растеж и работни места в Европа. Финансирането ще бъде в областта на земеделието. Става дума за 100 млн. евро за предприятие за селскостопански и лекарствени продукти. 80% от средствата ще отидат за втори завод за лекарства в Пещера.  Инвестиционният проект е на „Биовет“АД и предвижда изграждането на завод за производство на лекарствени вещества за хуманната медицина и фуражни добавки върху терен на инвеститора. Общият размер на инвестицията e близо 300 милиона лева. Очаква се производството да започне през март 2020 г., а пряко и индиректно в неговата дейност ще бъдат ангажирани около 400 човека. В момента фирмата осигурява работа на 1124 човека, като малко над 800 от тях са жители на община Пещера, а останалите пътуват от съседни общини и области. Такива са видимите резултати от реалните решения, които ние от ГЕРБ предлагаме. Добрата икономическа среда и стабилността, която управлението на правителството на премиера Бойко Борисов осигурява, увеличава инвестициите, създава работни места, повишава доходите. И тук няма да повтарям неща, които съм коментирала и преди във вашия ефир, а именно, че от 1 януари в повечето държавни сектори заплатите са увеличени. Само преди няколко дни беше обявено намерението да се разшири магистрала „Тракия“ и в участъка, който преминава през област Пазарджик. Продължава програмата за енергийна ефективност, която вече осигури по-топла и по-евтина зима на хиляди домакинства. Трудно се правят обобщения, когато имаме положителна тенденция във всяка сфера.

Фокус: Вие освен народен представител сте и общински председател на ГЕРБ-Пещера. Какви са основните акценти в партийната ви работа“

Десислава Костадинова: Малко след завръщането ми в България, която предпочетох, за да отгледам детето си и да развия професионалната си кариера, така се стекоха обстоятелствата, че застанах начело на общинската структура на ГЕРБ в Пещера. Това, което заварих не звучеше много оптимистично, бяхме загубили местните избори, имаше вътрешни противопоставяния. Смятам, че с диалогичност и натрупан организационен опит в работата ми, успях да преобразя структурата. Днес ние сме сплотени и заедно работим за общата ни кауза, а именно добър и достоен живот. Показателни са резултатите ни от проведените избори през последните няколко години. В момента ГЕРБ има мнозинство в Общинския съвет на Пещера, председателят на местния парламент също е от нашата партия. Кметът Николай Зайчев бе издигнат от ГЕРБ и до днес доказва висок професионализъм, признат не само от нашите съграждани. Доказателство за това е, че още в началото на първия си мандат той стана делегат в Комитета на Регионите в Европейския съюз. На парламентарни избори ГЕРБ е неизменно първа политическа сила.  Ние сме силен и стабилен отбор, в който опита и младостта вървят ръка за ръка.

Ваня НИКОЛОВА