Десислава Петрова, РЗОК-Видин: Изплатени са  460 313лв. на 25 аптеки в област Видин

Районната здравноосигурителна каса изплати 460 313лв. на 25 аптеки в област Видин. Това каза за Радио „Фокус“ – Видин Десислава Петрова,  главен експерт в РЗОК- Видин. Изплатените средства са за осигурените лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение. Здравноосигурителните плащания са за периода от 1-ви до 15-ти май 2019г.

223 540лв. от изплатените средства на аптеките покриват лекарствените продукти, назначени с т.нар. протокол[1], за които се извършва експертиза. 236 773лв. е размерът на изплатените средства за домашно лечение, отпуснати само срещу рецептурна книжка /не се изисква протокол/, както и за медицински изделия в извънболничната помощ.

Най-често отпускани лекарства по заболявания за област Видин са  за ревматоидни заболявания, неинсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения, инсулинозависим захарен диабет без усложнения, Болест на Парконсон. Здравноосигуреният пациент представя актуална рецептурна книжка с въведена диагноза/и от личния лекар, заверена в приемната на РЗОК, в която се проследява и отбелязва датата на получаване на лекарстения продукт, частично или изцяло заплатен от НЗОК, от съответната аптека. НЗОК, респективно РЗОК, осигурява качествена скъпоструваща лекарствена терапия за домашно лечение, съответстваща на най-новите терапевтични подходи на европейско ниво, вкл. на млади хора в работоспособна възраст, за да се осигури по-качествен начин на живот. Процедурата за получаването й максимално е облекчена.