Десислава Тодорова, БМЧК – Бургас: Повече от 700 младежи получиха обучение по първа долекарска помощ през 2019-а година

Снимка - БМЧК

Радио „Фокус“ – Бургас разговаря с Десислава Тодорова, председател на Българския младежки червен кръст (БМЧК) – Бургас за инициативите на организацията през изминалата година и предстоящите дейности през 2020-а

Фокус: Г-жо Тодорова, как оценявате изминалата 2019-а година за организацията на БМЧК в Бургас?

Десислава Тодорова: Изминалата 2019-а година отново се отчита като изключително успешна.  В момента сме в период на отчетна кампания и това, което можем с гордост за заявим е, че имаме достатъчно на брой обучени доброволци и сме провели тематично доста разнообразни лекции и обучения в училищна среда. В детските градини също имахме много интересни организации. И не само, разбира се. Проведохме инициативи съвместно с партньорски организации, във връзка с първата долекарска помощ и с психосоциалната подкрепа, подготовка та и помощ при бедствия. Лично аз съм удовлетворена от това, което младежите са свършили и предстои и през 2020 да обогатим и развиваме дейността си също така целенасочено и успешно, надявам се. Обучените по първа долекарска помощ през 2019-а година са повече от 700. Още 1000 ученици бяха обучени по проект, който е съвместен с Пожарна безопасност – „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“. Те бяха провеждани в базата, която бе обновена. Проведе се специализирано обучение от пожарникари, включително обучение по първа долекарска помощ за ученици.

Фокус: Последната Ви благотворителна инициатива се проведе по време на коледните празници. Бихте ли ни разказали за нея?

Десислава Тодорова: Да, това бе областната кампания „Подари Коледа“, която се проведе за 14-ти пореден път на територията на цялата област Бургас, т.е. в нея се включиха доброволците и от общинските клубове. Тази година се включиха освен доброволците от Бургас, също така и тези от клубовете в Карнобат, Айтос и Сунгурларе. Чрез продажбата на благотворителна картичка, която е на стойност 1 лев, успяхме да наберем общо 4687 лева по време на кампанията. Много допринесоха доброволците ни от Карнобат, които са 40 човека. Те изключително активно и всеотдайно организираха концерт в читалището, който бе посетен от над 400 души. Те успяха да съберат 2000 лева в полза на деца от детски градини и училища от община Карнобат, които през този месец предстои да бъдат подпомогнати с облекло и да им бъдат закупени лакомства. Това са деца от социалнослаби семейства. Разбира се, в Бургас също проведохме множество инициативи по време на кампанията. Посетихме Центъра за обществена подкрепа, където подпомогнахме 43 деца с подаръци и лакомства. Раздадохме хранителни пакети, съдържащи здравословни храни, на 250 деца. Така че бих отчела една много, много успешна кампания „Подари Коледа“. Доброволците осъществяваха много и най-разнообразни начини за фондонабиране – чудесно е, че тези млади хора са винаги готови да помагат на другите.

Фокус: Към какво конкретно можем да кажем, че ще бъдат насочени усилията Ви през настоящата 2020-а година?

Десислава Тодорова: Със сигурност ще продължим да работим по основните направления на дейност на БМЧК – първата помощ. Ще продължим да провеждаме лекции по първа долекарска помощ, да обучаваме доброволци които после да предават знанията си на своите връстници в училищна среда. Освен това, ще продължим да работим по съвместния проект с Пожарна безопасност. През настоящата година ще продължим да провеждаме обучения за учениците и по няколко други важни теми – превенцията на ХИВ/СПИН и други полово предавани болести. Ще развиваме с тях още темите за здравословния начин на живот и за здравословното хранене, както и да промотираме хуманитарните ценности. През изминалата година работихме също така и с деца и младежи, които са в неравностойно положение, с това ще продължим и през тази година. Доброволците ни продължават да работят основно в тези три, а като добавим и екологията – четири направления. Има много младежи, които имат изявен интерес към екологичната тематика. Те редовно отбелязват световните дни, свързани с нея – Световния ден на земята, Часа на земята, Световния ден на водата и други. Също така ще продължим да посещаваме и детските градини, които също са не по-малко важни. Там през 2019-а поставихме детската ни пиеса „Добротворци“, която е  измислена от доброволците на БМЧК – Бургас и която представя по забавен начин първата помощ. Освен за първата помощ, в детските градини ще говорим и за здравословното гранене и за кръводаряването. Ще го направим отново по един много достъпен и забавен начин – с пиеса, която доброволците разиграват и която се нарича „Червената капчица“. Ще продължим да извършваме всички тези традиционни, утвърдили се наши дейности и през 2020-а година. Към момента отчитаме 300 членове на БМЧК и освен тях – още 250 доброволци, които не са членове. Затова мисля, че разполагаме с достатъчен брой млади хора, които да бъдат обучени и да предават своите знания и умения.

Мария ПОПЧЕВА