Десислава Христова: Идеята на метода „Another way” е да достигне до възможно най-много хора и да бъде използван за подобряване качеството на живот на незрящи

Снимка - РИМ - Добрич

Десислава Христова, археолог, ръководител на международния проект „Another way”, по който работи Регионалният исторически музей в Добрич, в интервю за Радио „Фокус

Фокус: Обучението по международния проект „Another way”е една много интересна инициатива, която провокира и да научиш много неща, и да претворяваш идеи. Нека да започнем с това когато обявихте набирането на кандидати за обучение, имаше ли голям интерес за участие?

Десислава Христова: Имаше интерес. Набирането на участници протече в три кръга. Първоначално публикувахме форма за кандидатстване на страницата на Регионалния исторически музей в Добрич. Беше попълнена от 21 човека. Впоследствие на тези, които отговаряха на условията, изпратихме допълнителни имейли, в които ги молехме да изпратят автобиография на английски език и да попълнят психологически и културен тест. Част от хората, които първоначално бяха заявили желание, не реагираха. Така броят на кандидатите беше сведен до 16 човека. Тях поканихме на интервю, по време на което ги помолихме да си представят, че интервюиращите са незрящи и да опишат един предмет, който стои пред тях. По този начин преценихме доколко кандидатите са общителни, доколко са толерантни и имат дар слово, също доколко е развито въображението им. В крайна сметка сведохме участниците до 10 човека и с тях започнахме обучението в курса.

Фокус: Любопитно е да знаем какви хора участват в него?

Десислава Христова: Част от тях имат опит и интереси в туристическата сфера. Имаме и екскурзоводи, които и в момента практикуват тази професия. Към нас се присъединиха преводач, членове на неправителствени организации, работещи в културни и научни институти.

Фокус: Разкажете какво представлява самото обучение, то е разделено в различни модули?

Десислава Христова: Курсът на обучение е разделен на две основни части – теоретична и практическа. Първата е публикувана онлайн, до нея всеки участник в обучението има достъп. Практическата част се осъществява чрез срещи на живо в музея в Добрич. Самата теоретическа структура е разделена на 4 модула. Първият е невропсихология, вторият включва туризъм, третият е посветен на обекти на изкуството, четвъртият е с практическа насоченост – как да бъде структуриран метод по „Another way”.

Фокус: В крайна сметка какъв трябва да бъде резултатът, каква е целта?

Десислава Христова: Целта е да бъдат разработени три туристически маршрута, които след приключване на обучението ще бъдат изпробвани. Като тези маршрути са общо 12, по три за всяка една от страните участнички по проекта – Италия, България, Кипър и Испания. Маршрутите ще бъдат събрани в наръчник, който ще е достъпен онлайн на езиците на страните партньори и ще го има също оформен и като звуков файл. Идеята е тази методика да достигне до възможно най-много хора, да бъде използвана при подобряване на качеството на живот на незрящи.

Фокус: Конкретно каква е задачата на българската група, която е ситуирана в Добруджа, какво ще бъде представено?

Десислава Христова: Това ще стане ясно с времето и срещите, които ще бъдат провеждани. Но ние мислим да се фокусираме върху регионални специфики – неща, които са типични за Добруджа, независимо дали става дума за кулинарни рецепти, исторически обекти, сгради, може би традиционни песни и танци, които да представят тази част от България по метода „Another way”. Той включва всъщност представянето на един обект, какъвто и да е той, чрез активиране на всички сетива с изключение на зрението – чрез слух, допир, вкус и аромат.

Фокус: Благодаря за този разговор!

Жулиета НИКОЛОВА