Деян Дончев,ССЗ – Велико Търново: От пролетта започва приемът на документи по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“

Снимка: pixabay.com

Велико Търново. От пролетта започва приемът на документи по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново Деян Дончев, ръководител на Териториалния областен офис на НССЗ във Велико Търново. Той припомни, че прием по тази подмярка е бил реализиран през 2016 година и подчерта, че тогава интересът към нея е бил значителен. Броят на изготвените бизнес планове по тази подмярка от Областната служба за съвети в земеделието е бил общо 116. По думите му очакванията са и тази година интересът по 6.3 да е значителен. Дончев посочи, че експертите в териториалния офис ще подпомагат земеделските стопани освен в изготвянето на бизнес плановете и проектните предложения, също така и в самото подаване на документите, тъй като то вече се осъществява по електронен път.

Изискванията по подмярка 6.3 са свързани с размера на стопанството, който трябва да е от 2000 до 8000 евро стандартен производствен обем. „Това зависи от културите или животните, които се отглеждат. Изчислението става лесно, с помощта на електронна таблица, като всеки един земеделски стопанин може да посети офис и да изчисли размера на производствения си обем“, допълни Дончев. Той посочи, че друго условие, на което трябва да отговаря един малък стопанин, е доходът от селскостопанска дейност. Доходът за предходната изминала година трябва да бъде най-малко 33% или 1/3 от всички доходи от селскостопанска дейност. „Това е изискване заложено в регламента на ЕС, така че то не може да бъде избегнато. Доходът може да бъде както от субсидии свързани със селскостопанската дейност, така и от селскостопанска продукция и се доказва с данъчна декларация на първо място или с документи за земята, от където е произведена продукцията или с документ за животновъдния обект, откъдето е произведена животновъдната продукция. Разбира се добре е да има и приходни документи, които доказват, че тази продукция е реализирана“, посочи Дончев. Той отбеляза, че при кандидатстване трябва да се представи бизнес план, който да покаже известно нарастване спрямо началния размер на стопанството, което трябва да бъде поне с 2000 евро производствен обем. Също така трябва да се извърши поне една инвестиция в стопанството във вид на дълготраен актив. Получаването на финансовата помощ е на два транша. Общо тя е 15 000 евро, като 10 000 евро се предоставят след одобрението на проектното предложение от страна на Държавен фонд „Земеделие“, а останалите 5000 евро – след като се извърши увеличението, но не по-рано от година и половина след първото плащане.

Надежда КРЪСТЕВА