Деян Дончев,ССЗ – Велико Търново: От пролетта започва приемът на документи по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“

Велико Търново. От пролетта започва приемът на документи по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново Деян Дончев, ръководител на Териториалния областен офис на НССЗ във Велико Търново. Той припомни, че прием по тази подмярка е бил реализиран през 2016 година и подчерта, че тогава интересът към нея е бил значителен. Броят на изготвените бизнес планове по тази подмярка от Областната служба за съвети в земеделието е бил общо 116. По думите му очакванията са и тази година интересът по 6.3 да е значителен. Дончев посочи, че експертите в териториалния офис ще подпомагат земеделските стопани освен в изготвянето на бизнес плановете и проектните предложения, също така и в самото подаване на документите, тъй като то вече се осъществява по електронен път.

Изискванията по подмярка 6.3 са свързани с размера на стопанството, който трябва да е от 2000 до 8000 евро стандартен производствен обем. „Това зависи от културите или животните, които се отглеждат. Изчислението става лесно, с помощта на електронна таблица, като всеки един земеделски стопанин може да посети офис и да изчисли размера на производствения си обем“, допълни Дончев. Той посочи, че друго условие, на което трябва да отговаря един малък стопанин, е доходът от селскостопанска дейност. Доходът за предходната изминала година трябва да бъде най-малко 33% или 1/3 от всички доходи от селскостопанска дейност. „Това е изискване заложено в регламента на ЕС, така че то не може да бъде избегнато. Доходът може да бъде както от субсидии свързани със селскостопанската дейност, така и от селскостопанска продукция и се доказва с данъчна декларация на първо място или с документи за земята, от където е произведена продукцията или с документ за животновъдния обект, откъдето е произведена животновъдната продукция. Разбира се добре е да има и приходни документи, които доказват, че тази продукция е реализирана“, посочи Дончев. Той отбеляза, че при кандидатстване трябва да се представи бизнес план, който да покаже известно нарастване спрямо началния размер на стопанството, което трябва да бъде поне с 2000 евро производствен обем. Също така трябва да се извърши поне една инвестиция в стопанството във вид на дълготраен актив. Получаването на финансовата помощ е на два транша. Общо тя е 15 000 евро, като 10 000 евро се предоставят след одобрението на проектното предложение от страна на Държавен фонд „Земеделие“, а останалите 5000 евро – след като се извърши увеличението, но не по-рано от година и половина след първото плащане.

Надежда КРЪСТЕВА