Деян Славов, Териториално статистическо бюро – Североизток: 2.7 млн. лева са приходите от нощувки във Варненско през ноември 2018 година

Деян Славов, директор на Териториално статистическо бюро – Североизток, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

 Фокус: Г-н Славов, колко са приходите от нощувки в област Варна през ноември и какво отчитат данните спрямо същия период на миналата година?

Деян Славов: Приходите от нощувки през ноември 2018 година в област Варна достигат 2.7 млн. лв., или с 6.9% повече в сравнение с ноември 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 9.8%, така и от български граждани – с 4.7%.

Фокус: Туристи от кои страни са реализирали най-много нощувки във Варненско и какъв е средният брой на реализирани нощувки? Кои категории хотели са предпочитани от тях?

Деян Славов: През ноември 2018 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Германия – 2.3 хил., от Румъния – 2.2 хил., от Израел – 2.1 хил. и от Русия – 1.1 хил. нощувки. Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през ноември 2018 г. намаляват с 5.8% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 24.3 хиляди. От всички пренощували лица 72.4% са българи, като по-голяма част от тях (33.9%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки.  Пренощувалите чужденци са 6.7 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния – 16.1%, след тях се нареждат тези от Германия и Израел – с по 10.2% и от Турция – 7.0%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 67.7% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 2.7.

 Фокус: Колко места за настаняване са функционирали в областта и какви са тенденциите спрямо миналата година?

Деян Славов: През ноември 2018 г. в област Варна са функционирали 148 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.2 хил., а на леглата – 13.7 хиляди. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 1.4%, а на леглата в тях – с 6.8%.

Фокус: Какъв е общият брой на нощувките в областта за периода и какви са тенденциите по отношение на предпочитаните категории хотели?

Деян Славов: Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2018 г., е 50.5 хил., или с 4.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 18.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди. От общият брой нощувки 32.7 хил. са от български граждани, а 17.8 хил. – от чужденци. През ноември 2018 година в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 68.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36.8% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.7% от нощувките на български граждани и 14.1% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди те са съответно 34.5 и 17.2%.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА