Деян Славов, ТСБ – Североизток: С 4.1% се увеличават пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през септември в сравнение със същия месец миналата година

Деян Славов, директор на Териториално статистическо бюро – Североизток, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна 

Фокус: Г-н Славов, колко са приходите от нощувки в област Варна през септември и какво отчитат данните спрямо същия период на миналата година?

Деян Славов: Приходите от нощувки през септември в област Варна достигат 42.4 млн. лв., или с 3.9% повече в сравнение със септември 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите от чужди граждани – с 5.3% и намаление от български граждани – с 6.7%.

Фокус: Туристи от кои страни са реализирали най-много нощувки във Варненско и какъв е средният брой на реализирани нощувки? Кои категории хотели са предпочитани от тях?

Деян Славов: През септември най-много нощувки са реализирали гостите от Германия – 235.1 хил., от Полша – 103.9 хил., от Румъния – 75.3 хил. и от Русия – 47.4 хил. нощувки. Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през септември 2018 г. се увеличават с 4.1% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 155.3 хиляди. От всички пренощували лица 24.7% са българи, като по-голяма част от тях (38.6%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 3.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 116.9 хил., като най-висок e делът на гостите от Германия – 30.1%, след тях се нареждат тези от Румъния – 16.8%, от Полша – 14.3% и от Русия – 5.5%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 78.1% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 5.9.

Фокус: Колко места за настаняване са функционирали в областта и какви са тенденциите спрямо миналата година?

Деян Славов: В област Варна са функционирали 366 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 26.8 хил., а на леглата – 63.5 хиляди. В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 5.5%, а на леглата в тях – с 3.6%.

Фокус: Какъв е общият брой на нощувките в областта за периода и какви са тенденциите по отношение на предпочитаните категории хотели?

Деян Славов: Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2018 г., е 779.4 хил., или с 0.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. От общият брой нощувки 112.8 хил. са от български граждани, а 666.5 хил. – от чужденци. През септември 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 80.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 33.5% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 24.4% от нощувките на български граждани и 15.7% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване – с 1 и 2 звезди, те са съответно 42.1 и 4.0%.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА