Диана Стефанова, Община Благоевград: Намерението ни е следващата година да заменим голяма част от надземните контейнери за битов отпадък с подземни такива в по-голямата част от града

Снимка: Радио "Фокус"-Пирин

Диана Стефанова, главен еколог на Община Благоевград, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин

 

Фокус: Г-жо Стефанова, в Благоевград ще бъдат изградени подземни контейнери в района на площад „Македония“. На какъв етап сте с изграждането?

Диана Стефанова: Започна изграждането на изкопите, в които ще бъдат поставени подземните контейнери. Това е един изцяло общински проект иницииран от ръководството на Община Благоевград и заплатен със средства от общинския бюджет. На първия етап ние ще монтираме 8 броя подземни контейнера в пространството около площад „Македония“. Тези точки бяха избрани за монтаж на подземните контейнери, първо за да заменят на две от точките съществуващите там надземни съдове за отпадъци, които всъщност изпълняват своите функции, но често поради естеството на площадното пространство всъщност са препълнени и дразнят окото. Освен това на третата точка поставяме 2 контейнера, които да поемат част от по-страничния поток от заведения, намиращи се на площада. Съвсем целенасочено избрахме пилотното поставяне на тези контейнери да бъде именно на площад „Македония“.

Фокус: Ще бъдат ли премахнати сегашните съществуващи контейнери?

Диана Стефанова: Да, на 2 от точките има надземни контейнери, които изцяло ще бъдат заменени с подземните.

Фокус: Как дойде тази идея и всъщност каква е разликата между подземните и надземните контейнери за битов отпадък?

Диана Стефанова: Това е една стара идея на Община Благоевград, тъй като това е по-нов, модерен и безопасен, включително и естетически по-добър начин за поставяне на съдове за отпадъци и за извършване на сметосъбирането. Такива съдове има на много места в други градове на страната, както и на много места в чужбина. Просто сега беше подходящият момент, в който ние реализираме този проект. Предимството на тези съдове за отпадъци освен по-добрия естетически вид, е основно в това, че отпадъкът до момента на неговото извозване, се съхранява под земята, където температурата е значително по-ниска и постоянна, тоест тези неприятни процеси на загниване, които стават толкова бързо особено през топлия сезон, сега ще бъде избегнато, както и разпиляването на отпадъци от вятъра или от небрежност.

Фокус: Вероятно е интересно за нашите слушатели, по какъв начин ще става отварянето на самите контейнери?

Диана Стефанова: Надземната част на контейнера е оборудвана с педал, така че да може да се отваря капака и с дръжка на капака.

Фокус: Казахте, че към този момент такива контейнери ще бъдат монтирани в района на площад „Македония“, а след това планирате ли монтирането на такива и в други райони?

Диана Стефанова: Ние вече правим оглед и подбор на точки, на които в централна градска част, широк център и кварталите, да заменим надземните съдове с подземни, това обаче ще бъде един малко по-дълъг процес. Стремежът ни е да обхванем по-голямата част от града и през следващата година ще преценим какъв е оптималният брой на контейнери, които можем да закупим и да поставим, тъй като все пак подземният контейнер е едно съоръжение, което струва по-скъпо от надземните и въпреки това смятаме поетапно да започне една подмяна.

Фокус: Г-жо Стефанова, започва и дезакаризацията на тревните площи в областния център. Как ще се извършва?

Диана Стефанова: Тази година сме заложили 3 обработки на зелените площи срещу кърлежи и насекоми, които предават векторни заболявания. Първата ни обработка премина в края на месец април. Днес, утре и на 16 юни се провежда повторната дезакаризация, която обхваща територията на цялата община. Това са тревните площи, предназначени за обществено ползване; междублокови пространства; детски площадки; дворовете на детски заведения, социални домове и училища; парковете и градините. Този път се постарахме изключително добре да стиковаме действията си с Общинска фирма „Биострой“, тоест косенето и обработката да вървят ръка за ръка. Това и досега е било така, но голямата влажност в момента предполага бързо израстване на тревата, което иначе обезсмисля дейностите по дезакаризация. Надявам се всичко да бъде успешно. Тук е мястото да кажа, че след първата ни обработка на тревните площи в Благоевград има само един сигнал за кърлежи, което ние считаме като една добра оценка на работата ни. В случай, че се появят сигнали, ние реагираме веднага по разпореждане на кмета на Община Благоевград – д-р Атанас Камбитов.

Фокус: По какъв начин е важно да се предпазват гражданите след извършена дезакаризация?

Диана Стефанова: След извършена дезакаризация всъщност препаратите, които се използват, не са опасни за човешкото здраве. Те биха могли да бъдат опасни за домашните любимци, в случай че попаднат директно в храносмилателната им система. Принципно в документациите на дружеството, което извършва тези дейности в Благоевград, е записано, че карантинният период продължава до 24 часа след обработка, но дори и 10 часа след обработката това не са препарати, които биха предизвикали някакви негативни за здравето въздействия, така че гражданите не би следвало да имат притеснения в тази посока.

Фокус: Колко служители приблизително са ангажирани с дезакаризацията?

Диана Стефанова: При последната дезакаризация през месец април бяха ангажирани 4 специализирани автомобила и между 12 и 15 човека, в зависимост от терените, които се обработват.

Фокус: Казахте, че са планирани 3 дезакаризации за годината. Това всъщност е втората такава, а кога ще се проведе третата?

Диана Стефанова: Третата ще проведем непосредствено преди началото на учебната година, но искам да подчертая, че в случай, че се наложи допълнителна обработка заради по-голямата влажност тази година, по разпореждане на кмета такива обработки ще бъдат извършени толкова пъти, колкото налага обстановката.

Натали СТЕФАНОВА