Диана Стефанова, Община Благоевград: С изграждането на зелени пояси целим намаляване на  емисиите от фини прахови частици в атмосферния въздух

Снимка: Община Благоевград

Диана Стефанова, главен еколог на Община Благоевград, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Преди дни стана ясно, че в Община Благоевград предстои изграждането на зелени пояси. Как стигна до реализирането на този вид дейност?

Диана Стефанова: Тази идея се зароди, когато Община Благоевград започна да разработва актуализация на програмата си за качеството на атмосферния въздух. Там имаме заложена мярка за изграждането на такива пояси. Целта е намаляване на емисиите от фини прахови частици и изгорели газове от автомобили. В тази връзка кметът д-р Атанас Камбитов възложи изготвянето на частичен, на този етап, но първи в историята на Община Благоевград, ландшафтен проект. Той обхваща няколко линейни обекта и има за цел да подобри зелената система на  града и в бъдеще да се намалят част от вредните емисии във въздуха.

Фокус: На този етап кои райони се очаква да бъдат обхванати?

Диана Стефанова: Ландшфтният ни проект има за цел една по-дългосрочна визия по отношение проектирането и изграждането на зелената система. На този етап, от гледна точка на надграждането на вече съществуваща растителност, ще започне работа по уличното озеленяване и обновяване на основните пътни артерии. В Благоевград това са булевардите: „Св.св. Кирил и Методий“, „Св.Димитър Солунски“, „Васил Левски“, „Джеймс Баучер“,„Александър Стамболийски“, „Пейо Яворов“. Проектът ще обхване и улиците: „Иван Михайлов“, „Цар Симеон“,„Промишлена“, „Симеон Радев“. Може би пропускам някои места, но именно това е уличната мрежа, която поема основният автомобилен трафик. Основната цел, освен естетическото подобряване на нашата градска среда, на зелената екосистема, е и едно бъдещо намаляване на  емисиите от фини прахови частици в атмосферния въздух. Площните обекти, които ще бъдат облагородени са: зелените площи на изходите  на града  в посока град София и ГКПП „Кулата – Промахон“, както и района около Старите гробища. Голямата ни амбиция е на следващ етап проекта да бъде надграждан, така че да може да обхване цялата зелена система.

Фокус: Избрали ли сте вече растителността, която ще използвате?

Диана Стефанова: Да, разбира се. Това е растителност, която е заложена от ландшафтните архитекти в проекта. Това е част от проектирането и спецификата, касаещи подбора на най-подходяща за нашите климатични условия и градска среда растителност. Целта е тя да композира с вече съществуваща такава и да даде резултатите, които искаме да получим.

Ливия НИНОВА