Диана Тодорова, Етнографски музей – Варна: Дарените експонати в музея са повече от 1000 на брой

Диана Тодорова, уредник на Етнографския музей във Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна по повод 45-ата годишнина от откриването на експозицията на музея.

Фокус: Г-жо Тодорова, скоро Етнографския музей има юбилей. По този повод бихте ли ни разказали част от неговата история?

Диана Тодорова: Да, наистина на 27 юли се навършват 45 години от откриването на експозицията на Етнографския музей. Но бих казала, че неговото начало се поставя още в края на XIX век, когато през 1887 г. учители от мъжката гимназия, ще спомена името на Карл  Шкорпил, Анани Вашов, Христо Генков и др., създават една дружинка за събиране на старини в града и околностите му и следват години на усилено събиране на археологически, етнографски и природни материали, които се излагат в открития на 11 юни 1906 г. Варненски музей. И затова казвам, че началото е сложено преди много, много години. И в първите годишни отчети на варненското археологическо дружество, давам като за пример 1906 г., 1909 г., 1910 г., са вписани много етнографски експонати, подарени от варненски граждани. Това са съдове керамични, медни, много накити, облекло или части от облекло, селскостопански инвентар. Тази традиция на събиране на етнографски материали, дали са откупени или подарени, продължава и през 20-те и 30-те години на XX век. В началото на 60-те години на 20 век се поставя към Окръжния исторически музей задача да се открие Етнографски музей в самостоятелна сграда и това става 60-те години, когато е избрана една от най-представителните сгради в града. това е къща строена в средата на XIX век, около 1860 г., в централната част на града. Тя е от така наречените пловдивски симетрични къщи. Започват и следват години на усилена реставрация и адаптиране на сградата за музей. Тази реставрация и адаптация се извършва от архитект Камен Горанов. Мария Николова е първия уредник в отдел „Етнография“ към Окръжния исторически музей, вече 60-те години от най-новата история тоест на музейното дело в града, която бих казала, че приема като мисия изграждането на етнографски музей. Тя тръгва да обикаля селата на варненския окръг, за да събира материали, независимо, че има доста попълнени колекции преди това. Тя става и автор на експозиционния план, който представя цялостно бита, културата, населението от варненския регион. Пространственото и художественото оформление на експозицията е дело на художника-сценограф Асен Стойчев от Националната художествена академия, който е автор на стенното пано, което посреща посетителите. Музеят е открит от Павел Матев, който по това време е и председател на Комитета за култура, известен писател и поет. Искам да кажа, че при експонирането и при подреждането на самия музей, особено при експонирането на традиционните облекла, помощ са оказвали и възрастни жени от селата, които все още са били носители на традицията. И мога да кажа, че и днес като научно съдържание, като художествена визия, Етнографският музей има съвременно звучене и мисля, че той се е превърнал в една от културните емблеми на нашия град.

Фокус: До колкото разбирам от разказаното досега, самия музей е олицетворение на желанието на варнеци да запазят тази история, да съберат тези различни артефакти?

Диана Тодорова: По новото време, да, от XVIII-XIX и XX век. Именно за тази годишнина ние подготвихме изложбата „Дарители и дарения“.  Това, което казвате, варненци, че искат да съхранят паметта на своя род на своите семейства. Тази дарителска традиция, тя се поставя още в началото, когато казах, че започва събирането на етнографски материали,продължава и до днес. Имаме и колективни дарения, имаме и много са индивидуалните. Първото всъщност дарение, направено 1924 г., това е колективно дарение от добруджанската организация, която предава повече от 50 престилки и възглавници от българските села, които остават на  територията на днешна Румъния. Бих казала също в следващите от по-новото време от историята на музея дарения, което е на задругата на майсторите на народни художествени занаяти. Защото тази задруга, тя вече не съществува. В чест на 1300-годишнината на българската държава 30 майстори подаряват по един, два или три свои творения за фонда на музея. Също така културен дом „Тракия“, Македонското дружество са предали и предимно дрехи също от българските села, които вече остават извън политическите граници на България, на тези преселници от Македония и Източна Тракия. Училища имаме дарители. Дарителска кампания всъщност бих казала, че се е провеждала и по време на ученическите експедиции, които са се провеждали през 70-те и 80-те години на 20 век, с училищата – сега училище „Черноризец Храбър“, с „Константин Арабаджиев“ и това са също много тъкани, части от облекла, селскостопански инвентар, които се съхраняват в нашия фонд. И разбира се, много дарители. Значи, някои хора веднъж даряват, но след това се връщат втори или трети път да дарят. Като брой дарените експонати са повече от 1000. Тази традиция, ние се надяваме да продължи и в бъдеще.

Освен тази изложба, която ще открием „Дарители и дарения“, сме подготвили едно ревю на традиционни народни костюми, които са притежание на частни колекционери и ще покажем различни етнографски региони. Тоест няма да повторим това, което се вижда в нашата експозиция, защото представяме предимно облекла от варненския край. Чрез това ревю ще покажем богатството от костюми, което има по нашите земи. И една фолклорна програма също така на ансамбъл „Гергана“, с които също поддържаме връзка. Така, че затова казах, че нашия музей не е само като културна емблема и една културна институция, която е намерила достойно място в нашия град и си взаимодейства също с различни културни институции, читалища, фолклорни ансамбли.

Фокус: Явно музея събира по някакъв начин духа на региона?

Диана Тодорова: Ние точно това си говорим с колегите, че ето и това лято в музея идват хора ценители, които се интересуват от традицията, които се интересуват от българското – да видят какво е запазено. Да видят това богатство и разнообразие, което имаме в традиционната си култура.

Фокус: Последно да съобщим до кога може да бъде видяна изложбата „Дарители и дарения“?

Диана Тодорова: Изложбата ще бъде показана до края на годината, така че варненци ще могат да я видят.

Бояна АТАНАСОВА