Димитрина Русева, Община Добрич: В ход е втори прием за 2019 г. на заявления за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми

В ход е втори прием на заявления за 2019 г. за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. Това каза в предаването „Добрич – блян вихрен, понесен над степ ековита“ на Радио „Фокус“ Димитрина Русева, старши експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“. За да получат финансово подпомагане за извършване на ин витро процедури, двойките следва да отговарят на определени критерии, например да са български граждани, притежаващи постоянен или настоящ адрес на територията на  Община град Добрич през последните три години, като на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите, да нямат задължения към Община град Добрич, да са с непрекъснати здравно-осигурителни права, да са пълнолетни, да са завършили средно образование, да не са осъждани за престъпления от общ характер, да не се водят на отчет в регистрите на ЦПЗ „Д-р П. Станчев” гр. Добрич, да са семейства или двойки, живеещи на семейни начала. Пълният списък на критериите е публикуван на сайта на Общината. Желаещите кандидати могат да бъдат консултирани на място в общината от специалисти. Срокът за подаване на заявителни документи  започна да тече на 15 юли и ще продължи до 30 август включително. Мястото за подаване на документи е Центърът за услуги и информация, работно място „Деловодство“, ет. 1 в сградата на Община град Добрич. „След 1990 г. демографското развитие на страната и в частност на област Добрич се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. Една от основните причини за тази тъжна статистика е именно безплодието. През последните години нараства броят на двойките с репродуктивни проблеми, като по статистика в България те са над 145 000 и всяка шеста двойка или 15 % от населението се сблъсква с този проблем. Като Община, загрижена за своите граждани, ние сме длъжни да обърнем внимание на хората с репродуктивни проблеми и да им подадем ръка в решаването на този така наболял проблем. Основната причина за приемане на Правилника за кандидатстване е задълбочаващата се тенденция към отрицателен естествен прираст в Община град Добрич и нарастващият брой на хората с репродуктивни проблеми, които очертават необходимостта от набелязване на мерки за стимулиране на демографското развитие. Комисия, създадена със заповед от 25 януари 2018 г. на кмета на Община град Добрич, е изготвила проект на Правилник за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен или настоящ адрес на територията на Община град Добрич. Правилникът предвижда средствата за финансово подпомагане на медицински дейности за лечение на безплодие да се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община град Добрич, по предложение на кмета. Очакванията са повече хора с репродуктивни проблеми да имат възможност за извършване на процедури по асистирана репродукция и да намалее значително броят на семействата или двойките на територията на общината, които все още нямат деца“, посочи Димитрина Русева. Тя допълни, че през миналата година са кандидатствали 5 двойки, всички са одобрени. За тази година Общинският съвет е гласувал 30 000 лв. по това основание. По време на първия прием на заявления са кандидатствали 3 двойки, които са одобрени.

Жулиета НИКОЛОВА