Димитричка Кънчева, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Варна: 151 са утвърдените приемни семейства в областта

Димитричка Кънчева, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Кънчева, какво отчитат данните по отношение на регистрираните осиновявания през първите три месеца на годината и какви са тенденциите?

Димитричка Кънчева: През първите три месеца на 2018 година са осиновени 7 деца по реда на националните осиновявания от вписаните във водения към Регионална дирекция за социално подпомагане – Варна регистър на деца за пълно осиновяване. Към настоящия момент за други 4 деца има процедура по национално осиновяване и предстои произнасяне на Окръжен съд – Варна. За 11 деца са осъществени опознавателни срещи и има процедура по международно осиновяване. За същия период на 2017 година са осиновени общо 13 деца, 8 по реда на националните и 5 по реда на международните осиновявания.

Фокус: На какво се дължи това намаление?

Димитричка Кънчева: Намалението на общия брой осиновени деца се дължи на обстоятелствата, че значителна част от вписаните през настоящата година деца са на по – висока възраст над 7 години, от малцинствен етнос, с изразени етнически белези и деца в родствена връзка или са деца с увреждане – Синдром на Даун, деца със сърдечни малформации и фамилна обременост. За тези деца няма желаещи кандидат-осиновители от България.

Фокус: Колко деца са вписани в регистъра за осиновяване?

Димитричка Кънчева: Към настоящия период във водените от Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Варна регистри на деца за осиновяване са вписани общо 111 деца. 48 от вписаните за осиновяване деца са здрави, 63 са децата с увреждания. Димитричка  Кънчева допълни, че общо 121 са вписаните с постоянен адрес на територията на област Варна кандидат – осиновители, от общо 1 363 за страната. През 2017 година са осиновени общо 56 деца, от които 40 национално, а 16 деца  са осиновени по реда на международните осиновявания.

Фокус: Достатъчно ли са приемните семейства в областта?

Димитричка Кънчева: 151 са утвърдените приемни семейства във Варненска област. 150 от тях са професионални и 1 е доброволно. Димитричка Кънчева допълни, че за Община Аврен приемните семейства са 3, 34 са за Община Аксаково, 3 за Белослав, 68 за Община Варна, 5 за Община Ветрино, 10 за Община Вълчи дол, 13 за Община Девня, 3 за Община Долни чифлик, 1 за Община Дългопол, 10 за Община Провадия и 1 за Община Суворово. В 124 приемни семейства има настанени 155 деца, като 58 деца са на възраст от 0 до 3 г., 32 деца са на възраст от 3 г. до 6 г., 56 деца са на възраст от 6 г. до 14 г. и 9 деца са на възраст над 14 г. Отчита се необходимост от приемни семейства, които да полагат грижи за новородени и деца във възрастовата граница 0-3 г. В 26 приемни семейства няма настанени деца, като 7 от тях са в процедура по заличаване, 8 са подали заявление да не се настанява дете за определен период поради семейни причини, 3 са утвърдени да се грижат за деца с различен профил от наличния. В процедура по настаняване на дете са 8 приемни семейства, като 6 от тях са ново утвърдени приемни родители.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА