Димитър Баряков, ПЛТГ-Банско: 164 ученици в дневна форма на обучение се обучават в гимназията

Димитър Баряков, директор на Професионалната лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“ в Банско, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин

 

Фокус: Г-н Баряков, каква е историята на Професионалната лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“ в Банско?

Димитър Баряков: Историята ни е доста богата. Нашето училище тази година навършва 72 години, откакто е създадено. Ние подготвяме кадри за горското стопанство. Имаше един дълъг период, през който подготвяхме кадри за мебелна промишленост и дървообработване, но заради промяната в нещата интересът към тези специалности намаля и сега обучаваме само ученици, които ще бъдат средни кадри в горското стопанство.

Фокус: Колко ученици се обучават през текущата учебна година в гимназията?

Димитър Баряков: Към момента учениците са 164 в дневна форма на обучение, като нашият спектър на образователни услуги не се ограничава само с това. Имаме 32 ученици, които са в самостоятелна форма на обучение. Също така водим курсове след завършено средно образование за преквалификация, като издаваме съответно документи, които са равностойни на учениците, които завършват в дневна форма на обучение. И в това направление имаме доста кандидати, в момента са 2 групи по 22 души. Също така провеждаме курсове за придобиване на право за работа с моторни триони и храсторези. В това направление почти всяка година изкарваме между 20 и 30 човека, в зависимост от броя на желаещите. Имаме общежитие. Ние сме едно от малкото учебни заведения в региона, което разполага с общежитие. 94 ученика живеят в него към момента.

Фокус: Колко души наброява педагогическият персонал?

Димитър Баряков: Педагогическият персонал сме 23 души, а непедагогическият е съставен от 9 души.

Фокус: Какво е състоянието на материално-техническата база?

Димитър Баряков: Аз бих дал добра оценка на материално-техническата база. Единиственият ни проблем засега е, че не сме подменили дограмата в учебния корпус, но иначе вътрешно тази година изцяло със собствени средства извършихме цялостно боядисване, подмяна на столове, подмяна на масите. Ние сме на кабинетна система и се стремим със собствени усилия да се справим. Община Банско ни дари 10 000 лв.,с които сменихме дограмите в общежитието. Мисля, че училището ни е уникално, защото сградата е строена в началото на 50-те години, постройката е солидна и е много различна от останалите сгради.

Фокус: Оборудвани ли са кабинетите с интерактивни дъски и т.н.?

Димитър Баряков: Да, разполагаме с всичко възможно като техника, която би могла да се използва в учебния процес. Преди около месец изградихме WiFi-система, която да осигурява безжичен интернет и покритие в цялото училище, като това ще бъде от полза и за учениците, и за учителите, които използват новите технологии за преподаването си. Имаме изградено видеонаблюдение, което покрива почти цялото училище.

Фокус: По какви проекти и програми работите?

Димитър Баряков: Ние сме може би едно от първите училища, което започна работа по европейски проекти и програми. Имаме 2 проекта по програма „Леонардо“ и 1 по програма „Сократ“. Поддържаме връзка със сродни училища във Франция, Португалия, Финландия, а сега имаме контакт със сръбски училища и с македонско училище. Направихме един консорциум, за да работим чрез Регионалния инспектор за „Еразъм +“. Работим естествено и във всички национални програми на Министерството на образованието и науката. Сега имаме клубове по интереси за спортна стрелба, клуб  „Млад звездоброец“. Това е единственото специализирано училище в цяла Югозападна България за обучение на средни специалисти в областта на горското стопанство. Миналата година имахме ученици от 61 различни населени места, което обяснява и големият брой ученици, които живеят на общежитие.

Натали СТЕФАНОВА