Димитър Германов, кмет на Приморско: Всяка една промяна в законодателството, в разгара на сезон не би подействала добре.

По темата за проектозакона за шума Радио „Фокус“ – Бургас разговаря с инж. Димитър Германов, кмет на Община Приморско.

Фокус: Г-н Германов, според вас трябва ли да се отложи приемането на проектозакона за шума или той трябва да влезе в сила в разгара на туристическия сезон?

Димитър Германов: Всяка една промяна в законодателството, в разгара на сезон не би подействала добре. Въпреки че този съществуващ закон има нужда от промени. Действително закъсняло приемане при създадени обстоятелства и съществуващо законодателство няма да се отрази добре на туризма.

Фокус: Как ще се отрази законопроектът на вече сключените договори на заведения и хотели?

Димитър Германов: Аз мога само да предполагам. По принцип истината е, че в последните години, особено предходната година имахме много сериозни проблеми, във връзка с нарушенията на закона за защита от шума на околната среда. Той е най-вече, поради причината, че законът беше несъвършен в часта, където се налагат наказателните мерки. Защото, за да влезе в сила да затвориш едно заведение, трябва да има няколко наказателни постановления. Поради тази причина, оперативните органи, които имаха отношение към тези процеси, общински служби, органи на полиция трябваше многократно да ходят, да правят констатации, актове.

Фокус: Смятате ли, че забраната за музика до 23.00 часа ще рефлектира положително на летния закон?

Димитър Германов:  Трябва да се подходи какво да е работното време към различните заведения. Съгласно съществуващият закон до 23.00 часа. Каква ще бъде разликата, ако забраним музиката в едно кафе, а има компания която говори силно? В един момент се получава не добро прилагане на закона.

Фокус: Какво е мнението Ви – трябва ли законопроектът за шума да бъде обсъден широко с бизнеса и общините, за да се постигне обществен консенсус или е по-добре да се приеме веднага?

Димитър Германов: Според мен, законопроектът си беше пуснат и в този смисъл всички заинтересовани лица, общинни или представители на бизнеса, трябваше да вземат отношение. Това е практика на всеки един закон. Би трябвало до настоящия момент, тези, които имат отношение, физически и юридически, лица да дадат своите предложения, по отношение изменението на закона. Както и ние сме го направили. Община Приморско си е предложила своите варианти в рамките на определения, законосъобразен срок. Дали трябва да има широка дискусия, да! Това е един определящ закон, който не касае само Черноморското крайбрежие, а територията на цяла България. Трябва да има малко по-голяма свобода на общинските съвети и съответно кмета, за мога да взимат решение по отношение работно време.

Фокус: Санкциите, предвидени за нарушаване на по-високите норми за шум ще дисциплинират ли бранша?

Димитър Германов:  Ако могат да бъдат прилагани, да! Това е идеята на всяко едно законодателство да дисциплинират поведението на съответния субект. Законодателството има една функция да дисциплинира, което е нормално и което трябва да бъде, защото е истина, че има нарушители, които са прекалено агресивни и брутални с поведението си. В такъв случай доброто законодателство дисциплинира този тип прояви, но не трябва да бъде крайно.

Фокус: Кое е по-удачно за този сезон – браншът да инвестира в шумоизолация или да се отложи приемането на проекта, за да има време да го направи през следващия сезон?

Димитър Германов:  Не мога да коментирам от името на бранша. Не могат да бъдат затворени всички заведения, но браншът да си каже мнението?

 Фокус: Текстовете за шума, предвидени в законопроекта се отнасят не само до курортите по Черноморието, а за цялата страна. Смятате ли, че е реално властите в големите градове да успеят да осигурят тишина след 23.00 часа?

Димитър Германов: Ако влезе в сила законът, от нас отпада задължението да контролираме. Правомощия се дават на органите на МВР.

Деница ДИМИТРОВА