Димитър Димитров, кмет на Община Ветрино: Очакваме подписване на договор за реконструкция на водопроводна мрежа в няколко населени места

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Кметът на Община Ветрино Димитър Димитров в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-н Димитров, каква бе 2017 година за Община Ветрино?

Димитър Димитров: През 2017 година основно подготвяхме проекти за 2018 и 2019. В края на годината тези наши усилия, които бяха положени, вече бяха увенчани с успех. Голямата радост е одобрението на Местната инициативна група между трите общини Ветрино, Вълчи дол и Провадия. Това е един проект, който беше започнат два мандата напред. Няколко пъти бяха подавани документи, но не бяхме одобрявани. В края на 2017 година стратегията на местната инициативна група бе одобрена. В момента подготвяме част от документите на членовете на Управителния съвет и очакваме в края на февруари, началото на март да подпишем договор за одобрение на стратегията и местната инициативна група да започне да функционира. Общината кандидатства с проект и по Програмата за развитие на селските райони. Очакваме подписване на договор за един много голям проект – за водопровод в няколко населени места, който е на стойност близо 5,8 млн. лева. Такъв проект в община Ветрино не е одобряван и не е осъществяван. С гордост можем да кажем, че трудът, който положихме през 2017 година, дава резултат. Надявам се в най-скоро време да подпишем и този договор, за да пристъпим към процедури по избор на изпълнител и съответно строителство.

Фокус: Какво е състоянието на материалната база на училищата и детските градини?

Димитър Димитров: Материалната база на училищата и детските градини на територията на община Ветрино е в много добро състояние. На територията на общината има едно училище и две детски градини, които имат по един филиал. По проекти и със средства на общината през предходния мандат сградите са санирани. Осъществен е проект, съвместно с Община Смядово, чрез който успяхме да подобрим част от материалната база. Проведохме и обучение на част от персонала. Двете детски градини и училището са санирани изцяло и са на централно парно отопление. Проблемът, който съществува в общината, е ежегодното намаляване на броя на децата. „Това съответно води до финансови затруднения – когато броят на децата намалява, финансирането от държавата също. При необходимост от  текущи ремонти ги покриваме със собствени средства.

Фокус: Как приключихте финансово 2017 година?

Димитър Димитров: Бюджетът на Община Ветрино към 31 декември 2017 година е в размер на 4, 927 млн. лева. За поредна година усилията на общинското ръководство на Община Ветрино бяха насочени към подобряване на инфраструктурата в населените места и ремонт на общинския сграден фонд. Капиталовата програма е в размер на 828 272 лева, от които през 2017 година са извършени основни ремонти и са придобити дълготрайни материални активи на стойност 324 724 лева. Най-много средства са усвоени за основен ремонт на сградата, в която се помещава кметство Средно село, за основен ремонт на здравна служба в село Белоградец, за текущ ремонт на улица в село Неофит Рилски, както и за ремонт на сграда на читалище в село Доброплодно на стойност 55 982, от които Община Ветрино е съфинансирала 36 982 лева. Този ремонт е осъществен по програма „Красива България.

Фокус: С какви средства ще разполага общината през тази година?

Димитър Димитров: Бюджетът на Община Ветрино за 2018 година е приет от Общинския съвет и е в размер на 4 873 395 лева. Приходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 2 355 670 лева. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е в размер на 2 062 681 лева, от които за функция „Образование“ 1 222 684 лева и преходен остатък 317 816 лева. Приходите за местни дейности са в размер на 2 517 725 лева,  в това число за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни средства 229 482 лева. Инвестиционните разходи за 2018 година са в размер на 951 452 лева. За 2018 година предвиждаме да бъде направен основен ремонт на две улици в общината – в село Момчилово и в село Доброплодно на обща стойност 688 658 лева. Със собствени средства ще направим ремонт на детските градини в селата Доброплодно и Белоградец. Предвиждаме и основен ремонт на сградата на хижа Ягнило по програма „Красива България“, като съфинансираме проекта с около 90 000 лева.

Фокус: Какви проекти са реализирани и подготвени през годината?

Димитър Димитров: Община Ветрино подготвя проекти по „Красива България“, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и Програмата за развитие на селските райони. В процес на изпълнение са проектите за изработване на Общ устройствен план на община Ветрино на стойност 145 500 лева, осигуряване на топъл обяд на 60 души от община Ветрино на стойност 112 440 лева, както и два проекта, свързани с подбор, осигуряване на заетост и обучение на хора с трайни увреждания. През 2017 година са реализирани проектите „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино“ на стойност 228 940 евро, „За независим живот в община Ветрино“ на стойност 499 999 лева, „Обучение и заетост на млади хора“ на стойност 33 550 лева, ремонт на сградата на читалище „Поука“ в село Доброплодно на стойност 79 780 лева, Регионална програма за заетост и обучение на стойност 18 155 лева, Регионална програма за заетост, Обучение и заетост на младите хора на стойност 333 550 лева, „Старт на кариерата“ на стойност 5 985 лева, както и „Стъпка напред“ за подбор и осигуряване на заетост на стойност 1 800 лева. По програма „Старт на кариерата“ е осъществен стаж в рамките на 9 месеца на млад служител, който след преминаване на стажа е назначен на работа на постоянен трудов договор. Подготвените през 2017 година проекти, които не бяха одобрени, са за площадка за отдих и игра в село Белоградец, облагородяване и благоустрояване на зона за отдих в село Ягнило, създаване на кът за отдих в село Средно село, както и създаване на кът „Баба и внуче“ в село Габърница. Тези проекти до 10 000 лева са подготвени по програма на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, но не бяхме одобрени. Тази година те ще бъдат актуализирани и отново ще кандидатстваме. Подадени и в процес на оценка са проектите за социално предприятие „Помощ в дома и градината“ на стойност 214 212 лева, реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и прилежащи тротоари в населените места на община Ветрино на стойност 1 917 768 лева, реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Ветрино, рехабилитация на общински пътища в община Ветрино на стойност 5 250 950 лева, както и закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Ветрино, като стойността на проекта е 2 192 000 лева. Одобрен за финансиране на този етап е проектът „Дни на Европа във Ветрино“, подготвен със съдействието на Областна администрация – Варна по повод Българското председателство на Съвета на ЕС.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА