Димитър Димитров, управител: С около 6 хиляди лева са се увеличили приходите на Общинско предприятие „Обреди – Свищов“ за последните 15 месеца

С около 6 хиляди лева са се увеличили приходите на Общинско предприятие „Обреди – Свищов“ за последните 15 месеца. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново управителят на дружеството Димитър Димитров. За посочения период са отчетени приходи от 18 566 лв., а за същия срок на миналата година те са били  12 583 лева.Повече за дейността на дружеството, прочетете в следващите редове.

 

Фокус:  Г-н Димитров. какви услуги предлага Общинско предприятие „Обреди“?

Димитър Димитров: Общинско предприятие „Обреди“ предлага услуги, свързани както с тъжни, така и с весели поводи. Ние предлагаме цялостна организация на погребение, като работим на  най- ниски цени, тъй като сме в услуга на гражданите.  Освен това ОП „Обреди“ се грижи изцяло за поддръжката на гробищните паркове. От както аз съм директор на предприятието   извършихме цялостно почистване на двата гробищни парка в Свищов, поставихме нови табла за некролози, местата за отдих са реновирани, грижим се и за изоставените гробни места. Увеличихме приходите като предприехме мерки за по- ефективна събираемост на таксите за гробните места. За сравнение- за 15 месеца от както аз съм директор приходите са 18 566 лева, а преди това също за 15 месеца приходите са били 12 583 лева. Относно веселите поводи, организираме предимно сватбени ритуали.

Фокус:  Колко весели ритуали са извършени от началото на годината?

Димитър Димитров: От началото на годината са извършени 28 сватби общо, като от тях 12 са само с подпис и 16 с ритуал, от които 4 са изнесени.

Фокус:  Увеличава ли се или намалява броят им в сравнение с предходните годините?

Димитър Димитров: Няма значителна разлика в броя на сватбените ритуали. На година те са средно по около 90.

Фокус:  Колко са изнесените сватбени ритуали и предпочитат ли се те от младоженците?

Димитър Димитров: До настоящия момент на тази година имаме чртири изнесени ритуала – три в градския исторически музей и един в Професионалната държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“. Не можем да кажем, че изнесените ритуали се предпочитат, тъй като преобладава традиционното сключване на граждански брак в сградата на Община Свищов.

Фокус:  Предлагате ли провеждането на сватбени ритуали на исторически места в града и околностите на Свищов? Къде и колко струват?

Димитър Димитров: Да, провеждаме ритуали на места, където пожелаят младоженците. За ритуал, проведен в сградата на Община Свищов се заплаща 96 лева. Изнесеният ритуал в избран ресторант струва 130 лева и 20 ст. За изнесения ритуал на избрано от младоженците историческо място в Свищов се заплаща 186 лева. Предлагаме и провеждане на ритуал „Римска сватба“ в местността „Нове – сърцето на легиона“, за който се заплаща 558 лева.

Фокус:  Общинското предприятие има традиция да връчва символичен ключ на младото семейство. Как дойде тази идея?

Димитър Димитров: Идеята за връчване на символичен ключ на младото семейство е на кмета на община Свищов Генчо Генчев. Символичния ключ се връчва на сключилите граждански брак като подарък от Община Свищов с пожелания за дълъг  семеен живот, изпълнен с детска глъч.

Луиза ТРАНЧЕВА